MPU Toruń

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - uchwalone po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym do 31.03.2014r.

Poniższa mapa obejmuje obszar miasta Torunia w granicach administracyjnych.
Kolorem zielonym oznaczono tereny posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Kolorem niebieskim oznaczono tereny dla których trwa procedura planistyczna tj. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu - zakładka "plany w trakcie opracowania".


Jak odnaleźć plan obowiązujący.
1. Powiększ mapę.
2. Znajdź interesujący Cię teren i sprawdź jego numer na mapie – wytłuszczona, czarna cyfra arabska.
3. W tabeli poniżej znajduje się informacja dotycząca daty i numeru uchwały Rady Miasta Torunia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Treść planu wraz z załącznikami można pobrać, klikając na link w kolumnie „załącznik”.
5. Na pozostałych terenach, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustalane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego.
Nr. MPU Nazwa planu Skala Nr. uchwały, data Ogłoszenie w Dz. Urz. Uwagi Załącznik
01.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Pod Dębową Górą”1:1000254/95, 28.12.1995Nr 2 poz. 16z dnia 14.02.1996opracowanie: SARP gł. projektant: mgr inż.arch. Bogdan Fryndt projektant: mgr inż.arch. Adam Wincek
1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy Leśne - Polana”1:1000621/97, 18.12.1997Nr 7 poz. 44z dnia 10.03.1998zmiana:P169 - Uchwała Nr 502/09plany001.zip
2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgórz”1:1000696/98, 16.04.1998Nr 26 poz. 183z dnia 21.09.1998zmiana części planu: uchwała nr -175/11 (poz.195)zmiana:P187 - Uchwała Nr 108/11P197 - Uchwała Nr 191/11P198 - Uchwała Nr 192/11plany002.zip
3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielawy”1:1000697/98, 16.04.1998Nr 27 poz. 184z dnia 22.09.1998zmiana części planu: uchwała nr -109/11 (poz.191)plany003.zip
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ugory”1:1000806/98, 17.06.1998Nr 24 poz. 163z dnia 25.08.1998obszar C 24 ZP - poz.95 uchwała 240/03 plany004.zip
8.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 54 ZC1:10 000810/98, 17.06.1998Nr 24 poz. 167 z dnia 25.08.1998plany008.zip
9.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 41a PP1:10 000118/99, 11.03.1999Nr 37 poz. 287 z dnia 14.06.1999plany009.zip
11.Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: O 11 KK (część zakreślona)1:10 000136/99, 15.04.1999Nr 38 poz. 311z dnia 21.06.1999 plany_011.zip
12.Zmiana m.p.z.p. „Pod Dębową Górą” obszar: 6 M (część zakreślona)1:1000137/99, 15.04.1999Nr 38 poz. 312 z dnia 21.06.1999plany012.zip
13.Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: P 46 ZL1:10 000138/99, 15.04.1999Nr 38 poz. 313z dnia 21.06.1999zmiana:P184 - Uchwała Nr 45/11plany013.zip
17.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 74a ZP1:10 000151/99, 29.04.1999Nr 43 poz. 369 z dnia 09.07.1999zmiana: P181 - Uchwała Nr 877/10plany017.zip
18.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 59 PP, C 61 U/UR1:10 000237/99, 01.07.1999Nr 57 poz. 640 z dnia 15.09.1999plany018.zip
19.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD (przepompownia ścieków)1:10 000169/99, 27.05.1999Nr 60 poz. 684 z dnia 24.09.1999zmiana części planu: uchwała nr -131/11 (poz.193)plany019.zip
20.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 29a MW1:10 000168/99, 27.05.1999Nr 62 poz. 693 z dnia 12.10.1999zmiana: P139 - Uchwała Nr 1143/06 plany020.zip
21.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 30 U/UR1:10 000236/99, 01.07.1999Nr 84 poz. 975 z dnia 01.12.1999plany021.zip
22.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 38 U/UR1:10 000277/99, 29.07.1999Nr 84 poz. 976 z dnia 01.12.1999plany022.zip
25.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z O1 RL, Z 21 ZD (linia energetyczna)1:10 000318/99, 04.11.1999Nr 98 poz. 1057 z dnia 28.12.1999zmiana części: P182 - Uchwała Nr 878/10plany025.zip
26.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Włocławska”1:1000308/99, 21.10.1999Nr 18 poz. 124 z dnia 11.04.2000plany026.zip
27.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 57 UO1:10 000295/99, 30.09.1999Nr 23 poz. 128 z dnia 26.05.2000plany027.zip
28.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 28 MN1:10 000410/2000, 30.03.2000Nr 26 poz. 239 z dnia 02.06.2000plany028.zip
30.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR1:10 000472/2000, 08.06.2000Nr 51 poz. 430 z dnia 14.08.2000plany030.zip
31.Zmiana m.p.z.p. obszar: J 106 KZo, J 54a ZL, J 54b UK i J 54c ZL1:10 000473/2000, 08.06.2000Nr 51 poz. 431 z dnia 14.08.2000plany031.zip
33.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 70 MW/U i J 70a MN1:2000548/2000, 14.09.2000Nr 81 poz. 626 z dnia 26.10.2000plany033.zip
34.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 51a ZL/UR1:10 000493/2000, 27.07.2000Nr 89 poz. 730 z dnia 10.11.2000plany034.zip
35.Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” obszar: UM-51:1000547/2000, 14.09.2000Nr 90 poz. 743 z dnia 21.11.2000zmiana: P187 - Uchwała Nr 108/11plany035.zip
36.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 06 PP, J 07 PB1:10 000546/2000, 14.09.2000Nr 90 poz. 742 z dnia 21.11.2000zmiana: P175 - Uchwała Nr 683/09plany036.zip
37.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 12a MN1:10 000545/2000, 14.09.2000Nr 90 poz. 741 z dnia 21.11.2000zmiana: P181 - Uchwała Nr 877/10 plany037.zip
39.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 33a MN1:10 000599/2000, 19.10.2000Nr 9 poz. 76 z dnia 26.03.2001plany039.zip
41.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 03 PP1:5000600/2000, 19.10.2000Nr 12 poz. 115 z dnia 04.04.2001zmiana: P182 - Uchwała Nr 878/10plany041.zip
43.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 66 UM1:5 000641/2000, 30.11.2000Nr 12 poz. 117 z dnia 04.04.2001plany043.zip
44.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92a RPO1:10 000658/2000, 14.12.2000Nr 20 poz. 301 z dnia 08.05.2001plany044.zip
45.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kozackie Góry”1:1000681/2001, 18.01.2001Nr 27 poz. 460 z dnia 25.05.2001zmiana części planu: uchwała nr -132/11 (poz.194)plany045.zip
46.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak B – Jezioro Nagus”1:1000724/2001, 22.03.2001Nr 47 poz. 1015 z dnia 27.07.2001zmiana części planu: uchwała nr -591/09 (poz. 169)plany046.zip
47.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stawki”1:1000736/2001, 05.04.2001Nr 36 poz. 570 z dnia 22.06.2001zmiana części: P180 - Uchwała Nr 876/10plany047.zip
48.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR1:5000750/2001, 26.04.2001Nr 41 poz. 843 z dnia 11.07.2001plany048.zip
50.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 23 MN/UR1:5000752/2001, 26.04.2001Nr 44 poz. 920 z dnia 20.07.2001plany050.zip
52.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD1:10 000754/2001, 26.04.2001Nr 77 poz. 1460 z dnia 30.10.2001plany052.zip
54.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 72a MN 1:10 000761/2001, 24.05.2001Nr 57 poz. 1154 z dnia 31.08.2001plany054.zip
55.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 88a M1:2000762/2001, 24.05.2001Nr 55 poz. 1142 z dnia 24.08.2001- bez obszaru S 88b,c Mplany055.zip
56.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 43 MN1:10 000763/2001, 24.05.2001Nr 57 poz. 1155 z dnia 31.08.2001zmiana: P184 - Uchwała Nr 45/11plany056.zip
57.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Winnica II”1:1000759/2001, 24.05.2001Nr 82 poz. 1615 z dnia 13.11.2001zmiana części planu uchwała Nr -902/10 (poz.18*)plany057.zip
58.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”1:1000834/2001, 13.09.2001Nr 9 poz. 189 z dnia 28.02.2002droga A42AKDx - uchwała -213/03 (poz.87) zmiana części planu: uchwała nr -627/09 (poz. 171)plany058.zip
59.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 65 UT, P 95 UR/MN, P 101 RZ, P 104 RL - przepompownia I1:2000856/2001, 13.09.2001Nr 11 poz. 215 z dnia 06.03.2002zmiana: P177 - Uchwała Nr 723/09plany059.zip
60.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 120 ON1:10 000899/2001, 25.10.2001Nr 15 poz. 274 z dnia 15.03.2002plany060.zip
61.Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” teren: U-81:1000900/2001, 25.10.2001Nr 15 poz. 275 z dnia 15.03.2002plany061.zip
62.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S-10 – południowa obwodnica1:10 000919/2001, 08.11.2001Nr 10 poz. 205 z dnia 04.03.2002plany062.zip
64.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 63 PP/OUK - „Bumar” 1:10 000945/2001, 20.12.2001Nr 43 poz. 814 z dnia 23.05.2002plany064.zip
66.Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana” teren: B 31 MJ, B 33 MJ1:1000966/2002, 24.01.2002Nr 45 poz. 850 z dnia 27.05.2002zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09plany066.zip
67.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 31 PB (Polna-Równinna) 1:10 000967/2002, 24.01.2002Nr 61 poz. 1225 z dnia 14.06.2002plany067.zip
68.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Strzałowa” 1:10001036/2002, 21.02.2002Nr 58 poz. 1115 z dnia 13.06.2002plany068.zip
70.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 66 ZP, P 36 MN1:20001057/2002, 11.04.2002Nr 68 poz. 1450 z dnia 21.06.2002plany070.zip
72.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 69 RP i J 67 RP1:50001157/2002, 25.07.2002Nr 105 poz. 2177 z dnia 09.09.2002plany072.zip
73.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 24 ZP1:50001158/2002, 25.07.2002Nr 105 poz. 2178 z dnia 09.09.2002plany073.zip
74.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 01 ZP (Koszary Racław.)1:10001177/2002, 12.09.2002Nr 117 poz. 2403 z dnia 22.10.2002plany074.zip
75.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 46 ZL (kościół)1:50001230/2002, 09.10.2002Nr 128 poz. 2537 z dnia 8.11.2002zmiana: P184 - Uchwała Nr 45/11plany075.zip
76.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 63 PS (GPZ)1:50001231/2002, 09.10.2002Nr 149 poz. 3303 z dnia 17.12.2002zmiana części planu: uchwała nr -406/08 (poz.162) -407/08 (poz.163)plany076.zip
78.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C70KGo, C 59a,bPP, C 61aU/UR1:500031/02, 19.12.2002Nr 4 poz. 67 z dnia 29.01.2003plany078.zip
79.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak C – Ogrody”1:100041/03, 23.01.2003Nr 20 poz. 397 z dnia 14.03.2003zmiana części planu: uchwała nr -591/09 (poz. 169)plany079.zip
80.Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana” teren: B 17 MJ, B 18 MJ1:100042/03, 23.01.2003Nr 20 poz. 398 z dnia 14.03.2003zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09plany080.zip
81.Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana”1:2000131/03, 15.05.2003Nr 77 poz. 1156 z dnia 18.08.2003zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09plany081.zip
82.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 25 PP („Zapolex”)1:5000132/03, 15.05.2003Nr 84 poz. 1235 z dnia 04.09.2003plany082.zip
83.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92cRPO i P 92bMN 1:1000171/03, 24.07.2003Nr 118 poz. 1676 z dnia 16.10.2003plany083.zip
85.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 58 RZ, P 58aNO 1:2000190/03, 11.09.2003Nr 134 poz. 1867 z dnia 07.11.2003plany085.zip
86.Zmiana m.p.z.p. „Włocławska-Turkusowa, ... i granica miasta” obszar: 20 MJ, 20bMJ, 20cUR/MJ 1:2000191/03, 11.09.2003Nr 134 poz. 1868 z dnia 07.11.2003plany086.zip
87.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”, obszar: dz. nr 235/8 (ul.Przyjaciół)1:1000213/03, 25.09.2003Nr 134 poz. 1869 z dnia 07.11.2003plany087.zip
88.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 21 ON, S 21a,b OUK, S 21cMN (ul.Gregorkiewicza)1:2000214/03, 25.09.2003Nr 13 poz. 141 z dnia 13.02.2004plany088.zip
90.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 09b PP/U (ul.Sz. Bydgoska 52-62)1:2000216/03, 25.09.2003Nr 9 poz. 88 z dnia 06.02.2004plany090.zip
91.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ul.Włocławska - cmentarz1:5000217/03, 25.09.2003Nr 13 poz. 142 z dnia 13.02.2004plany091.zip
93.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 38 KU, P 39 ZP (ul.Poznańska)1:2000238/03, 30.10.2003Nr 25 poz. 300 z dnia 01.03.2004plany093.zip
94.Zmiana m.p.z.p. Os.„Ugory” teren: A1OUK, A4OUP, C1NO, .... 1:1000239/03, 30.10.2003Nr 8 poz. 84 z dnia 05.02.2004plany094.zip
95.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla „Ugory”, teren: A11OUK 1:1000240/03, 30.10.2003Nr 8 poz. 85 z dnia 05.02.2004plany095.zip
97.Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: J 87a M/U (ul.Lubicka 50-52)1:2000242/03, 30.10.2003Nr 21 poz. 236z dnia 23.02.2004 097-1_j87a_uchwa__a_242-03.pdf
98.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 24aU, Z 25 U, Z 26bU, Z 26bU, Z 27U (Port Drzewny)1:5000243/03, 30.10.2003Nr 11 poz. 119 z dnia 12.02.2004zmiana części planu: uchwała nr -410/08 (poz. 164)plany098.zip
99.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 05PP/U, Z 06 U, Z 07U/R, Z 09aU, Z 35aKL/U („Polchem“–„Merinotex“-lotnisko)1:5000253/03, 20.11.2003Nr 80 poz. 1366 z dnia 16.07.2004zmiana części planu: uchwała nr -856/10 (poz.185) -48/11 (poz.189)plany099.zip
100.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 11bKK, O 11cKK i P65aU (Dworzec Gł.)1:5000276/03, 04.12.2003Nr 16 poz. 170 z dnia 17.02.2004plany100.zip
102.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Sz.Chełmińska 178a, Harcerska i linia kolejowa1:5000302/03, 18.12.2003Nr 29 poz. 401 z dnia 05.03.2004plany102.zip
103.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ograniczony Małą Wisłą, proj. trasą nowomostową, terenami budown. mieszk. przy ul.Strzałowej i linią kolejową (położony przy ul.Podgórskiej)1:5000303/03, 18.12.2003Nr 29 poz. 402 z dnia 05.03.2004plany103.zip
105.m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Szosa Chełmińska i Św. Józefa.1:2000399/04, 01.04.2004Nr 55 poz. 954 z dnia 28.04.2004plany105.zip
106.m.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż torów kolejowych i ul.Nieszawskiej, między Pl.Armii Krajowej i granica miasta1:10 000521/04, 17.06.2004Nr 89 poz. 1574 z dnia 06.08.2004plany106.zip
107.C1 - m.p.z.p. miasta Torunia, dla terenu położonego przy ul.Polnej 81:1000530/04, 22.07.2004Nr 90 poz. 1589 z dnia 09.08.2004plany107.zip
108m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Legionów i Inżynierskiej1:2000531/04, 22.07.2004Nr 93 poz. 1642 z dnia 19.08.2004plany108.zip
109.m.p.z.p. „Nowe Centrum” w Toruniu dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i projektowanej trasy S 96 KG2/21:5000532/04, 22.07.2004Nr 95 poz. 1667 z dnia 31.08.2004plany109.zip
110.C3 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej i Pod Dębową Górą. 1:1000594/04, 14.10.2004Nr 115 poz. 1963 z dnia 25.11.2004plany110.zip
113.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Batorego do ul.Grudziądzkiej oraz części terenów przyległych.1:10 000646/04, 09.12.2004Nr 6 poz. 93 z dnia 04.02.2005plany113.zip
114.m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Okólnej1:2000683/05, 27.01.2005Nr 24 poz. 420 z dnia 10.03.2005plany114.zip
115.P1 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz” dla terenu położonego przy ul.: Zdrójkowskiego, Swinarskiego i Burhardta.1:1000738/05, 14.04.2005Nr 62 poz. 1198 z dnia 20.05.2005plany115.zip
116.P2 - m.p.z.p. terenu dawnego miasteczka garnizonowego, położonego w rejonie ul.:Okólnej i Armii Ludowej1:1000739/05, 14.04.2005Nr 78 poz. 1428 z dnia 28.06.2005zmiana części planu: uchwała nr -487/09 (poz. 166) plany116.zip
117.P4 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Łódzka-Strzałowa”, dla terenu położonego przy ul.Artyleryjskiej i ul.Husarskiej1:1000808/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1661 z dnia 28.07.2005plany117.zip
118.J2 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Kaszczorek” dla terenu położonego przy ul.Na Przełaj1:1000809/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1662 z dnia 28.07.2005plany118.zip
119.J5 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego ulice Olimpijską i Trakt Leśny, na odcinku od ul.Szosa Lubicka do granicy administracyjnej miasta1:2000810/05, 30.06.2005Nr 114 poz. 1955 z dnia 20.10.2005plany119.zip
120.S4 - m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Wały Gen.Sikorskiego, Czerwona Droga, Al.Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficzn.1:1000811/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1663 z dnia 28.07.2005zmiana części planu: uchwała nr -532/09 (poz. 167)plany120.zip
121.C4 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne - Polana”1:2000837/05, 21.07.2005Nr 98 poz. 1778 z dnia 17.08.2005 Nr 107 poz. 1862 z dnia 20.09.2005zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09plany121.zip
122.C5 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne – Polana”, dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Zbożowa, Owsiana, Brzoskwiniowa i Czeremchowa1:2000866/05, 06.10.2005Nr 118 poz. 2030 z dnia 07.11.2005zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 plany122.zip
123.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Wierzbowej do ul.M.Skłodowskiej-Curie oraz części terenów przyległych1:10 000867/05, 06.10.2005Nr 121 poz. 2069 z dnia 15.11.2005plany123.zip
124.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.M.Skłodowskiej-Curie do ul.Batorego oraz części terenów przyległych1:10 000868/05, 06.10.2005Nr 121 poz. 2070 z dnia 15.11.2005zmiana: P175 - Uchwała Nr 683/09plany124.zip
125.M2 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Pod Dębową Górą”, dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Pod Dębową Górą, Chrobrego i Polną1:1000899/05, 24.11.2005Nr 131 poz. 2201 z dnia 15.12.2005plany125.zip
126.M1 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Towarowej1:1000932/05, 29.12.2005Nr 30 poz. 470 z dnia 09.03.2006plany126.zip
127.C2 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską, Jaskółczą i Słowiczą1:1000933/05, 29.12.2005Nr 28 poz. 452 z dnia 07.03.2006zmiana: P195 - Uchwała Nr 189/11plany127.zip
128.P5 - zmiana „m.p.z.p. dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów ozn. symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo1/2, położonych wzdłuż ul.Rudackiej” - dotyczącej części działki nr geodez. 18/3, położonej przy ul.Rudackiej 39.1:500934/05, 29.12.2005Nr 28 poz. 453 z dnia 07.03.2006plany128.zip
129.P6 - zmiana m.p.z.p. Os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej1:10001015/06, 27.04.2006Nr 74 poz. 1256 z dnia 14.06.2006dotyczy konturu nr: 1, 3 i 4 zmiana: uchwała nr -487/09 (poz. 166)plany129.zip
130.S5 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska oraz części terenów przyległych1:10001069/06, 13.07.2006Nr 124 poz. 1831 z dnia 21.09.2006zmiana części planu: uchwała nr -464/08 (poz. 165)plany130.zip
132.S2 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do ul.Kaszubskiej oraz części terenów przyległych1:10001141/06, 28.09.2006Nr 138 poz. 2070 z dnia 10.11.2006plany132.zip
133.J4 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica1:20001159/06, 12.10.2006Nr 149 poz. 2172 z dnia 30.11.2006uchyla uchwałę nr: -807/98 (poz.5) -226/03 (poz.92), zmiana części planu: uchwała nr -592/09 (poz.170) -901/10 (poz.186) zmiana: P167 - Uchwała Nr 469/08plany133.zip
135.J7 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego fragmenty ulic: Szosy Lubickiej, Olsztyńskiej oraz projektowanego przedłużenia ulicy Olimpijskiej do ul.M.Skłodowskiej-Curie1:200037/07, 11.01.2007Nr 18 poz. 267 z dnia 16.02.2007plany135.zip
136.P6 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej1:100049/07, 08.02.2007Nr 32 poz. 455 z dnia 20.03.2007zmiana części planu: uchwała nr -175/11 (poz.195)plany136.zip
137.C6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory1:200051/07, 01.03.2007Nr 41 poz. 621 z dnia 04.04.2007plany137.zip
138.S7 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Balonowej, Bema, Szosie Chełmińskiej1:100072/07, 29.03.2007Nr 75 poz. 1212 z dnia 26.06.2007plany138.zip
139.C7 -m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul.Wodociągową a ul.Polną1:2000102/07, 14.06.2007Nr 103 poz. 1553 z dnia 24.08.2007plany139.zip
140.C8 -m.p.z.p. dla odcinków ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy: ul.Polną a ul.Słowiczą oraz ul.Wiklinową a granicą administr. miasta1:2000103/07, 14.06.2007Nr 104 poz. 1576 z dnia 29.08.2007plany140.zip
141.C9 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów, Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ1:1000104/07, 14.06.2007Nr 104 poz. 1577 z dnia 29.08.2007plany141.zip
142.M3 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.M.Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, proj. trasą średnicową, osiedlem mieszk. Rubinkowo, ul.Olsztyńską i projektowanym przedłużeniem ul.Olimpijskiej1:1000130/07, 02.08.2007Nr 107 poz. 1606 z dnia 10.09.2007uchyla uchwałę nr -751/2001 (poz.49) zmiana: P186 - Uchwała Nr 65/11plany142.zip
143.1.18/17 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy torem kolejowym, ul.Rypińską, linią lasu i ul.Włocławską1:1000131/07, 02.08.2007Nr 114 poz. 1712 z dnia 05.10.2007uchyla uchwałę nr: -152/99 (poz.15) -150/99 (poz.16) plany143.zip
144.J10 - m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Lubicka (od ul.Winnej do ul.Przy Skarpie) i terenów przyległych oraz dla ulicy Działowskiego (od ul.Szosa Lubicka do trasy średnicowej)1:1000132/07, 02.08.2007Nr 115 poz. 1725 z dnia 10.10.2007plany144.zip
145.4.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Żwirki i Wigury, ul.Grudziądzką, proj. trasą średnicową i projektowanym przedłużeniem w kierunku południowym ul.Lotników (zmiana m.p.z.p. „Kozackie Góry”)1:1000133/07, 02.08.2007Nr 115 poz. 1726 z dnia 10.10.2007plany145.zip
146.13.20 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul.: Paderewskiego, Drzymały i Hallera1:1000163/07, 27.09.2007Nr 119 poz. 1726 z dnia 23.10.2007plany146.zip
147.2.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Pod Dębową Górą1:1000171/07, 25.10.2007Nr 5 poz. 50 z dnia 15.01.2008plany147.zip
148.P7 - m.p.z.p. dla terenu „Łódzka - Przy Torze”1:2000204/07, 22.11.2007Nr 29 poz. 392 z dnia 22.02.2008zmiana: P176 - Uchwała Nr 722/09 P177 - Uchwała Nr 723/09plany148.zip
149.J6 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Szosa Lubicka i ul.Przy Skarpie1:1000205/07, 22.11.2007Nr 35 poz. 481 z dnia 03.03.2008plany149.zip
150.10.20 - zmiana m.p.z.p. Osiedla Podgórz, dla terenów położonych przy ul.Okólnej i Armii Ludowej1:1000206/07, 22.11.2007Nr 24 poz. 330 z dnia 15.02.2008zmiana: P198- Uchwała Nr 192/11plany150.zip
151.24.01/05 - m.p.z.p. obszaru położonego w rejonie ulic Broniewskiego i Szosa Okrężna1:1000228/07, 13.12.2007Nr 34 poz. 472 z dnia 29.02.2008plany151.zip
152.20.01 - m.p.z.p. dla obszaru przy ul.Szosa Bydgoska 94-106 i planowanej „Trasie Średnicowej”1:2000229/07, 13.12.2007Nr 48 poz. 720 z dnia 26.03.2008plany152.zip
153.Z1 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Okrężna do ul.Szosa Bydgoska oraz terenów przyległych1:2000238/07, 28.12.2007Nr 37 poz. 538 z dnia 06.03.2008zmiana części planu: uchwała nr -856/10 (poz. 185) -48/11 (poz.189)plany153.zip
154.11.19 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Łódzką, ul.Zimową oraz ul.Strzałową i ul.Dwernickiego wraz z terenami przyległymi1:1000294/08, 03.04.2008Nr 82 poz. 1356 z dnia 04.06.2008plany154.zip
155.17.03 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Brzoskwiniowej oraz Szyszkowej i Pawiej (zmiana m.p.z.p. „Wrzosy Leśne - Polana”)1:1000312/08, 15.05.2008Nr 85 poz. 1393 z dnia 18.06.2008zmiana: P169 Uchwała Nr 502/09 P195 Uchwała Nr 189/11plany155.zip
156.22.19 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Łódzkiej, ul.Strzałowej i ul.Gen. Komorowskiego-Bora (zmiana m.p.z.p. osiedla Łódzka-Strzałowa)1:1000357/08, 26.06.2008Nr 112 poz. 1823 z dnia 25.08.2008plany156.zip
159.14.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.: Polnej, Batorego, Mazowieckiej i Iwanowa1:1000363/08, 24.07.2008Nr 118 poz. 1904 z dnia 10.09.2008plany159.zip
160.21.07 - m.p.z.p. „Nowe Centrum”, obejmujący tereny położone pomiędzy ulicami: Czerwoną Drogą, Szosą Chełmińską i projektowaną trasą „Staromostową”1:1000364/08, 24.07.2008Nr 121 poz. 1943 z dnia 16.09.2008uchyla uchwałę nr -461/2000 (poz.29) zmiana: P188 - Uchwała Nr 128/11plany160.zip
161.P3 - m.p.z.p. osiedla „Rudak A”, dla terenu położonego pomiędzy ul.: Rudacką, Skrzetuskiego, Otłoczyńską i linią kolejową1:1000405/08, 02.10.2008Nr 141 poz. 2203 z dnia 7.11.2008plany161.zip
162.5.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - A”1:2000406/08, 02.10.2008Nr 147 poz. 2245z dnia 17.11.2008zmiana części planu: uchwała nr 1231/2002 (poz.76)
163.6.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B”1:2000407/08, 02.10.2008Nr 147 poz. 2246 z dnia 17.11.2008zmiana części planu: uchwała nr -1231/2002 (poz.76) -P185 - Uchwała Nr 46/11plany163.zip
164.15.01- m.p.z.p. dla terenów położonych wzdłuż ul. Szosa Bydgoska i przy zachodniej granicy miasta1:2000410/08, 30.10.2008Nr 153 poz. 2354 z dnia 27.11.2008zmiana części planu: uchwała nr -243/03 (poz.98)plany164.zip
165.29.07 - zmiana m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony połudn.1:1000464/08, 30.12.2008Nr 19 poz. 392 z dnia 04.03.2009zmiana części planu: uchwała nr -1069/06 (poz.130)plany165.zip
166.30.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa1:1000487/09, 12.02.2009Nr 30 poz. 617 z dnia 31.03.2009zmiana części planu: uchwała nr -739/05 (poz.116) -1015/06 (poz.129)plany166.zip
167.28.06 - zmiana m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP11:1000532/09, 30.04.2009Nr 63 poz. 1254 z dnia 24.06.2009zmiana części planu: uchwała nr -811/05 (poz.120)plany167.zip
168.16.01 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Szosa Bydgoska 13-19 1:1000531/09, 30.04.2009Nr 66 poz. 1283 z dnia 29.06.2009plany168.zip
169.32.18 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ul.Rudackiej, ul.Glinieckiej, ul.Rypińskiej oraz ul.Otłoczyńskiej1:1000591/09, 09.07.2009Nr 87 poz. 1529 z dnia 28.08.2009zmiana części planu: uchwała nr -724/2001 (poz.46) -41/03 (poz.79)plany169.zip
170.23.08. - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica1:1000592/09, 09.07.2009Nr 88 poz. 1535 z dnia 07.09.2009zmiana planu: uchwała nr -602/2000 (poz.42); zmiana części planu uchwała nr -1159/06 (poz.133)plany170.zip
171.27.16 - m.p.z.p. Os. „Kaszczorek” dla terenów położonych u zbiegu ulic: Turystycznej, Gościnnej, Na Przełaj i Zakole1:1000627/09, 27.08.2009Nr 102 poz. 1700 z dnia 19.10.2009zmiana części planu: uchwała nr -834/2001 (poz. 58)plany171.zip
172.3.20 - m.p.z.p. dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki”1:1000658/09, 08.10.2009Nr 139 poz. 2587 z dnia 23.12.2009zmiana: P184 - Uchwała Nr 45/11plany172.zip
173.26.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego1:2000710/09, 10.12.2009Nr 16 poz. 201 z dnia 27.01.2010uchyla uchwałę nr: -808/98 (poz.6)plany173.zip
174.8.17 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej1:1000725/09, 30.12.2009Nr 52 poz. 544 z dnia 11.03.2010plany174.zip
175.M6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin1:2000732/10, 21.01.2010Nr 67 poz. 747z dnia 02.04.2010-175_732-10_d_kuj_pom_067_2010.pdf
176.M5 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń – Sierpc1:2000733/10, 21.01.2010Nr 71 poz. 785z dnia 13.04.2010uchyla uchwałę nr:-760/2001 (poz.53) zmiana:P189 - Uchwała Nr 129/11176_733-10_d_kuj_pom_071_2010.pdf
177.18.02 - m.p.z.p. „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul.Przysieckiej i wzdłuż ul.Barbarka1:1000749/10, 25.02.2010Nr 82 poz. 969 z dnia 05.05.2010plany177.zip
178.7.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - C”1:1000748/10, 25.02.2010Nr 84 poz. 1000 z dnia 10.05.2010uchyla uchwały nr: -149/99 (poz.14); -235/99 (poz.23); -238/99 (poz.24); -601/2000 (poz.40); -1056/2002 (poz.69); -1232/2002 (poz.77);plany178.zip
179.41.05- m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicami Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską1:1000762/10, 18.03.2010Nr 89 poz. 1069 z dnia 14.05.2010plany179.zip
180.46.04- m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 641:1000826/10, 08.07.2010Nr 132 poz. 1684 z dnia 19.08.2010plany180.zip
181.35.04/02- m.p.z.p. dla ul.Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych1:1000827/10, 08.07.2010Nr 145 poz. 1812 z dnia 13.09.2010zmiana części planu - uchwała nr -530/04. (poz.107), -103/07 (poz.140) zmiana: P196- Uchwała Nr 190/11plany181.zip
182.36.10/11- m.p.z.p. „Równinna-Morwowa” dla obszaru położonego pomiędzy ul.Płaską, ul.Równinną i ul.Morwową wraz z terenami przyległymi1:1000825/10, 08.07.2010Nr 158 poz. 1980 z dnia 20.10.2010plany182.zip
183.M4 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana1:1000761/10, 18.03.2010Nr 168 poz. 2163 z dnia 08.11.2010zmiana planu: P194 - Uchwała Nr 176/11plany183.zip
184.38.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska1:1000875/10, 30.09.2010Nr 177 poz. 2290 z dnia 24.11.2010uchyla uchwałę nr: -753/01/ (poz. 51), -241/03 (poz. 96)plany184.zip
185.39.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska Łukasiewicza i Broniewskiego1:2000856/10, 02.09.2010Nr 178 poz. 2308 z dnia 26.11.2010uchyla uchwałę nr: -388/04 (poz. 104) uchyla w części uchwałę nr: -253/03 (poz. 99) i -238/07 (poz. 153)plany185.zip
186.44.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna1:1000901/10, 21.10.2010Nr 210 poz. 2927 z dnia 24.12.2010zmiana części planu uchwała Nr -1159/06 (poz.133)plany186.zip
187.45.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna1:1000902/10, 21.10.2010Nr 3 poz. 26 z dnia 12.01.2011zmiana części planu uchwała Nr -759/2001 (poz.57)plany187.zip
188.S3 - m.p.z.p. dla drogi głównej „trasy średnicowej” na odcinku: ul.Św.Józefa - ul.Szosa Okrężna1:100047/11, 24.02.2011Nr 131 poz. 1120 z dnia 08.06.2011zmiana części planu uchwała Nr -388/04 (poz.104) zmiana: P196- Uchwała Nr 190/11plany188.zip
189.34.02- m.p.z.p. dla terenu lotniska w Toruniu wraz z częścią terenów przyległych1:200048/11, 24.02.2011Nr 158 poz. 1326 z dnia 15.07.2011zmiana części planu uchwała nr: -253/03 (poz.99) -238/07 (poz.153) zmiana: P196- Uchwała Nr 190/11plany189.zip
190.51.08 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej1:2000112/11, 02.06.2011Nr 165 poz. 1392 z dnia 26.07.2011uchyla uchwałę nr: -809/98 (poz.7) -1135/2002 (poz.71) -301/03 (poz.101)plany190.zip
191.43.13- m.p.z.p. dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linia kolejową relacji Toruń-Sierpc1:2000109/11, 12.05.2011Nr 173 poz. 1469z dnia 02.08.2011uchyla uchwałę nr: -697/98 (poz. 3),-511/2000 (poz. 32), -1176/02 (poz. 63),-172/03 (poz. 84),-215/03 (poz. 89),-625/04 (poz. 111),-626/04 (poz. 112),-1172/06 (poz. 134) i-362/08 (poz. 158)191_109-11_d_kuj_pom_173_2011.pdf
192.31.05 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema1:1000110/11, 12.05.2011Nr 173 poz. 1470 z dnia 02.08.2011uchyla uchwałę nr: -508/2000 (poz.38)plany192.zip
193.9.05 - m.p.z.p. dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową (1:1000131/11, 30.06.2011Nr 215 poz. 1983 z dnia 22.09.2011uchyla uchwałę nr: -169/99 (poz.19) -946/2001 (poz.65)plany193.zip
194.33.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Kozacką, ul.Grudziądzką, ul.Żwirki i Wigury a ul.Lotników oraz części terenu przyległego do ul.Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul.Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową1:1000132/11, 30.06.2011Nr 227 poz. 2096 z dnia 11.10.2011zmiana części planu: Uchwała nr -681/2001 (poz.45)plany194.zip
195.37.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” 1:1000175/11, 29.09.2011Nr 228 poz. 2098 z dnia 12.10.2011zmiana części planu: Uchwała nr -696/98 (poz. 2) -49/07 (poz.136)plany195.zip
19642.03- m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne- Polana”1:2000208/11 24.11.2011Nr 301 poz. 3294 z dnia 21.12.2011zmiana planu – Uchwałą nr: -621/97 (1) -966/2002 (66) -42/03 (80) -131/03 (81) -837/05 (121) -866/05 (122) oraz zmiana części planu uchwała Nr - 312/08 (155)196.zip
19749.17- m.p.z.p. dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej1:1000285/12 29.03.2012Poz. 976 z dnia 20.04.2012zmiana części planu - Uchwała nr -204/07 (148)197_49.17_zdrojowa-w__oc__awska_285-12.zip
19860.20 - m.p.z.p. dla terenów połoŜonych przy ul.Poznańskiej i ul.Kluczyki, ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz przy ul.Drzymały1:1000361/12 19.07.2012Poz. 1607 z dnia 27.07.2012zmiana części planu: -696/98 (2)198_361-12_d-kuj-pom_poz-1607.pdf
19958.14 - zmiana m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B” dla terenu oznaczonego symbolem 6.14-U3, połoŜonego przy ul.Przelot1:1000362/12 19.07.2012Poz. 1608 z dnia 27.07.2012zmiana części planu: -407/08 (163)199_362-12_d-kuj-pom_poz-1608.pdf
20061.07 - m.p.z.p. dla terenu połoŜonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska1:1000363/12 19.07.2012Poz. 1609 z dnia 27.07.2012zmiana części planu: -364/08 (160)200_363-12_d-kuj-pom_poz-1609.pdf
201S1 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka1:2000424/12 22.11.2012Poz. 3017 z dnia 30.11.2012uchylenie uchwały Nr: -945/2001 (64) zmiana części planu: -532/04 (109) -1069/06 (130)201_d-kuj-pom_poz_3017-2012.pdf
20270.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Poznańskiej, pomiędzy ul.Parkową a ul.Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul.Młyńską1:1000449/12 13.12.2012Poz. 3793 z dnia 27.12.2012zmiana części planu: -696/98 (2)202_d-kuj-pom_poz_3793-2012.pdf
20357.20 - m.p.z.p. dla odcinka ul.Poznańskiej oraz terenu połoŜonego pomiędzy ul.Szubińską i ul.Gniewkowską1:2000450/12 13.12.2012Poz. 3795 z dnia 27.12.2012uchylenie uchwały Nr: -138/99 (13) -1230/2002 (75) zmiana części planu: -763/2001 (56) -658/09 (172)203_d-kuj-pom_poz_3795-2012.pdf
20459.11 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bukowej1:1000451/12 13.12.2012Poz. 3791 z dnia 27.12.2012zmiana części planu: -130/07 (142)204_d-kuj-pom_poz_3791-2012.pdf
20556.04 - m.p.z.p. dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK1:2000471/12 28.12.2012Poz. 276 z dnia 10.01.2013-205_d-kuj-pom_poz_276-2013.pdf
20674.06 - m.p.z.p. „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen.Sikorskiego i Uniwersyteckiej1:1000491/13 21.02.2013Poz. 925 z dnia 28.02.2013zmiana części planu: -811/05 (120)206_d-kuj-pom_poz_925-2013.pdf
20765.04 - mpzp. dla terenu położonego przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej1:1000540/13 23.05.2013Poz. 2063 z dnia 31.05.2013-d-kuj-pom_65.04_uchwa__a_nr_540.pdf
20867.11 - mpzp. „Chrzanowskiego” dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana1:1000568/13 25.07.2013Poz. 2569 z dnia 31.07.2013uchylenie uchwały Nr: -761/10 (183)208_d-kuj-pom_poz_2569-2013.pdf
20948.09 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i „Trasy Średnicowej”1:2000645/13 21.11.2013Poz. 3592 z dnia 27.11.2013uchylenie uchwały Nr: -546/2000 (36) zmiana części planu: -868/05 (124)52e632031d0c1.pdf
21073.19 - mpzp. „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego1:1000646/13 21.11.2013Poz. 3593 z dnia 27.11.2013zmiana części planu: -1036/2002 (68) -1057/2002 (70) -303/03 (103)210_d-kuj-pom_poz_3593-2013.pdf
21177.19 - mpzp. „Łódzka-Lipnowska” dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej. Lipnowskiej i Włocławskiej1:1000660/13 19.12.2013Poz. 4216 z dnia 30.12.2013zmiana części planu: -308/99 (26) -294/08 (154)211_d-kuj-pom_poz_4216-2013.pdf
21269.04 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej1:2000719/14 20.03.2014Poz. 910 z dnia 26.03.2014zmiana części planu: -827/10 (181) -47/11 (188) -48/11 (189)akt.pdf

Nowe zasady dotyczące cookies

Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.