MPU Toruń

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - uchwalone po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym do 31.12.2017r.

Poniższa mapa obejmuje obszar miasta Torunia w granicach administracyjnych.
Kolorem zielonym oznaczono tereny posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Kolorem niebieskim oznaczono tereny dla których trwa procedura planistyczna tj. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu - zakładka "plany w trakcie opracowania".


Jak odnaleźć plan obowiązujący.
1. Powiększ mapę.
2. Znajdź interesujący Cię teren i sprawdź jego numer na mapie – wytłuszczona, czarna cyfra arabska.
3. W tabeli poniżej znajduje się informacja dotycząca daty i numeru uchwały Rady Miasta Torunia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Treść planu wraz z załącznikami można pobrać, klikając na link w kolumnie „załącznik”.
5. Na pozostałych terenach, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustalane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego.
Lp. Nr. MPU Nazwa planu Nr. uchwały, data Ogłoszenie w Dz. Urz. Załącznik
1. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Pod Dębową Górą” 254/95, 28.12.1995 Nr 2 poz. 16z dnia 14.02.1996
2. 2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgórz” 696/98, 16.04.1998 Nr 26 poz. 183z dnia 21.09.1998
3. 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielawy” 697/98, 16.04.1998 Nr 27 poz. 184z dnia 22.09.1998
4. 4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ugory” 806/98, 17.06.1998 Nr 24 poz. 163z dnia 25.08.1998
5. 8 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 54 ZC 810/98, 17.06.1998 Nr 24 poz. 167 z dnia 25.08.1998
6. 9 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 41a PP 118/99, 11.03.1999 Nr 37 poz. 287 z dnia 14.06.1999
7. 11 Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: O 11 KK (część zakreślona) 136/99, 15.04.1999 Nr 38 poz. 311z dnia 21.06.1999
8. 12 Zmiana m.p.z.p. „Pod Dębową Górą” obszar: 6 M (część zakreślona) 137/99, 15.04.1999 Nr 38 poz. 312 z dnia 21.06.1999
9. 19 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD (przepompownia ścieków) 169/99, 27.05.1999 Nr 60 poz. 684 z dnia 24.09.1999
10. 20 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 29a MW 168/99, 27.05.1999 Nr 62 poz. 693 z dnia 12.10.1999
11. 21 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 30 U/UR 236/99, 01.07.1999 Nr 84 poz. 975 z dnia 01.12.1999
12. 22 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 38 U/UR 277/99, 29.07.1999 Nr 84 poz. 976 z dnia 01.12.1999
13. 25 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z O1 RL, Z 21 ZD (linia energetyczna) 318/99, 04.11.1999 Nr 98 poz. 1057 z dnia 28.12.1999
14. 26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Włocławska” 308/99, 21.10.1999 Nr 18 poz. 124 z dnia 11.04.2000
15. 27 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 57 UO 295/99, 30.09.1999 Nr 23 poz. 128 z dnia 26.05.2000
16. 28 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 28 MN 410/2000, 30.03.2000 Nr 26 poz. 239 z dnia 02.06.2000
17. 30 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR 472/2000, 08.06.2000 Nr 51 poz. 430 z dnia 14.08.2000
18. 31 Zmiana m.p.z.p. obszar: J 106 KZo, J 54a ZL, J 54b UK i J 54c ZL 473/2000, 08.06.2000 Nr 51 poz. 431 z dnia 14.08.2000
19. 33 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 70 MW/U i J 70a MN 548/2000, 14.09.2000 Nr 81 poz. 626 z dnia 26.10.2000
20. 34 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 51a ZL/UR 493/2000, 27.07.2000 Nr 89 poz. 730 z dnia 10.11.2000
21. 39 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 33a MN 599/2000, 19.10.2000 Nr 9 poz. 76 z dnia 26.03.2001
22. 43 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 66 UM 641/2000, 30.11.2000 Nr 12 poz. 117 z dnia 04.04.2001
23. 44 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92a RPO 658/2000, 14.12.2000 Nr 20 poz. 301 z dnia 08.05.2001
24. 45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kozackie Góry” 681/2001, 18.01.2001 Nr 27 poz. 460 z dnia 25.05.2001
25. 46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak B – Jezioro Nagus” 724/2001, 22.03.2001 Nr 47 poz. 1015 z dnia 27.07.2001
26. 47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stawki” 736/2001, 05.04.2001 Nr 36 poz. 570 z dnia 22.06.2001
27. 48 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR 750/2001, 26.04.2001 Nr 41 poz. 843 z dnia 11.07.2001
28. 50 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 23 MN/UR 752/2001, 26.04.2001 Nr 44 poz. 920 z dnia 20.07.2001
29. 52 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD 754/2001, 26.04.2001 Nr 77 poz. 1460 z dnia 30.10.2001
30. 54 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 72a MN 761/2001, 24.05.2001 Nr 57 poz. 1154 z dnia 31.08.2001
31. 55 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 88a M 762/2001, 24.05.2001 Nr 55 poz. 1142 z dnia 24.08.2001
32. 56 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 43 MN 763/2001, 24.05.2001 Nr 57 poz. 1155 z dnia 31.08.2001
33. 57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Winnica II” 759/2001, 24.05.2001 Nr 82 poz. 1615 z dnia 13.11.2001
34. 58 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek” 834/2001, 13.09.2001 Nr 9 poz. 189 z dnia 28.02.2002
35. 59 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 65 UT, P 95 UR/MN, P 101 RZ, P 104 RL - przepompownia I 856/2001, 13.09.2001 Nr 11 poz. 215 z dnia 06.03.2002
36. 60 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 120 ON 899/2001, 25.10.2001 Nr 15 poz. 274 z dnia 15.03.2002
37. 61 Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” teren: U-8 900/2001, 25.10.2001 Nr 15 poz. 275 z dnia 15.03.2002
38. 62 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S-10 – południowa obwodnica 919/2001, 08.11.2001 Nr 10 poz. 205 z dnia 04.03.2002
39. 67 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 31 PB (Polna-Równinna) 967/2002, 24.01.2002 Nr 61 poz. 1225 z dnia 14.06.2002
40. 68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Strzałowa” 1036/2002, 21.02.2002 Nr 58 poz. 1115 z dnia 13.06.2002
41. 70 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 66 ZP, P 36 MN 1057/2002, 11.04.2002 Nr 68 poz. 1450 z dnia 21.06.2002
42. 72 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 69 RP i J 67 RP 1157/2002, 25.07.2002 Nr 105 poz. 2177 z dnia 09.09.2002
43. 73 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 24 ZP 1158/2002, 25.07.2002 Nr 105 poz. 2178 z dnia 09.09.2002
44. 74 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 01 ZP (Koszary Racław.) 1177/2002, 12.09.2002 Nr 117 poz. 2403 z dnia 22.10.2002
45. 76 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 63 PS (GPZ) 1231/2002, 09.10.2002 Nr 149 poz. 3303 z dnia 17.12.2002
46. 79 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak C – Ogrody” 41/03, 23.01.2003 Nr 20 poz. 397 z dnia 14.03.2003
47. 82 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 25 PP („Zapolex”) 132/03, 15.05.2003 Nr 84 poz. 1235 z dnia 04.09.2003
48. 83 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92cRPO i P 92bMN 171/03, 24.07.2003 Nr 118 poz. 1676 z dnia 16.10.2003
49. 85 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 58 RZ, P 58aNO 190/03, 11.09.2003 Nr 134 poz. 1867 z dnia 07.11.2003
50. 86 Zmiana m.p.z.p. „Włocławska-Turkusowa, ... i granica miasta” obszar: 20 MJ, 20bMJ, 20cUR/MJ 191/03, 11.09.2003 Nr 134 poz. 1868 z dnia 07.11.2003
51. 87 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”, obszar: dz. nr 235/8 (ul.Przyjaciół) 213/03, 25.09.2003 Nr 134 poz. 1869 z dnia 07.11.2003
52. 88 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 21 ON, S 21a,b OUK, S 21cMN (ul.Gregorkiewicza) 214/03, 25.09.2003 Nr 13 poz. 141 z dnia 13.02.2004
53. 91 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ul.Włocławska - cmentarz 217/03, 25.09.2003 Nr 13 poz. 142 z dnia 13.02.2004
54. 93 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 38 KU, P 39 ZP (ul.Poznańska) 238/03, 30.10.2003 Nr 25 poz. 300 z dnia 01.03.2004
55. 94 Zmiana m.p.z.p. Os.„Ugory” teren: A1OUK, A4OUP, C1NO, .... 239/03, 30.10.2003 Nr 8 poz. 84 z dnia 05.02.2004
56. 95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla „Ugory”, teren: A11OUK 240/03, 30.10.2003 Nr 8 poz. 85 z dnia 05.02.2004
57. 98 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 24aU, Z 25 U, Z 26bU, Z 26bU, Z 27U (Port Drzewny) 243/03, 30.10.2003 Nr 11 poz. 119z dnia 12.02.2004
58. 99 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 05PP/U, Z 06 U, Z 07U/R, Z 09aU, Z 35aKL/U („Polchem“–„Merinotex“-lotnisko) 253/03, 20.11.2003 Nr 80 poz. 1366 z dnia 16.07.2004
59. 100 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 11bKK, O 11cKK i P65aU (Dworzec Gł.) 276/03, 04.12.2003 Nr 16 poz. 170 z dnia 17.02.2004
60. 102 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Sz.Chełmińska 178a, Harcerska i linia kolejowa 302/03, 18.12.2003 Nr 29 poz. 401 z dnia 05.03.2004
61. 103 Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ograniczony Małą Wisłą, proj. trasą nowomostową, terenami budown. mieszk. przy ul.Strzałowej i linią kolejową (położony przy ul.Podgórskiej) 303/03, 18.12.2003 Nr 29 poz. 402 z dnia 05.03.2004
62. 106 m.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż torów kolejowych i ul.Nieszawskiej, między Pl.Armii Krajowej i granica miasta 521/04, 17.06.2004 Nr 89 poz. 1574 z dnia 06.08.2004
63. 107 C1 - m.p.z.p. miasta Torunia, dla terenu położonego przy ul.Polnej 8 530/04, 22.07.2004 Nr 90 poz. 1589 z dnia 09.08.2004
64. 108 m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Legionów i Inżynierskiej 531/04, 22.07.2004 Nr 93 poz. 1642 z dnia 19.08.2004
65. 109 m.p.z.p. „Nowe Centrum” w Toruniu dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i projektowanej trasy S 96 KG2/2 532/04, 22.07.2004 Nr 95 poz. 1667 z dnia 31.08.2004
66. 113 m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Batorego do ul.Grudziądzkiej oraz części terenów przyległych. 646/04, 09.12.2004 Nr 6 poz. 93 z dnia 04.02.2005
67. 114 m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Okólnej 683/05, 27.01.2005 Nr 24 poz. 420 z dnia 10.03.2005
68. 115 P1 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz” dla terenu położonego przy ul.: Zdrójkowskiego, Swinarskiego i Burhardta. 738/05, 14.04.2005 Nr 62 poz. 1198 z dnia 20.05.2005
69. 116 P2 - m.p.z.p. terenu dawnego miasteczka garnizonowego, położonego w rejonie ul.:Okólnej i Armii Ludowej 739/05, 14.04.2005 Nr 78 poz. 1428 z dnia 28.06.2005
70. 117 P4 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Łódzka-Strzałowa”, dla terenu położonego przy ul.Artyleryjskiej i ul.Husarskiej 808/05, 30.06.2005 Nr 89 poz. 1661 z dnia 28.07.2005
71. 118 J2 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Kaszczorek” dla terenu położonego przy ul.Na Przełaj 809/05, 30.06.2005 Nr 89 poz. 1662 z dnia 28.07.2005
72. 119 J5 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego ulice Olimpijską i Trakt Leśny, na odcinku od ul.Szosa Lubicka do granicy administracyjnej miasta 810/05, 30.06.2005 Nr 114 poz. 1955 z dnia 20.10.2005
73. 120 S4 - m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Wały Gen.Sikorskiego, Czerwona Droga, Al.Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficzn. 811/05, 30.06.2005 Nr 89 poz. 1663 z dnia 28.07.2005
74. 123 m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Wierzbowej do ul.M.Skłodowskiej-Curie oraz części terenów przyległych 867/05, 06.10.2005 Nr 121 poz. 2069 z dnia 15.11.2005
75. 124 m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.M.Skłodowskiej-Curie do ul.Batorego oraz części terenów przyległych 868/05, 06.10.2005 Nr 121 poz. 2070 z dnia 15.11.2005
76. 125 M2 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Pod Dębową Górą”, dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Pod Dębową Górą, Chrobrego i Polną 899/05, 24.11.2005 Nr 131 poz. 2201 z dnia 15.12.2005
77. 126 M1 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Towarowej 932/05, 29.12.2005 Nr 30 poz. 470 z dnia 09.03.2006
78. 127 C2 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską, Jaskółczą i Słowiczą 933/05, 29.12.2005 Nr 28 poz. 452 z dnia 07.03.2006
79. 128 P5 - zmiana „m.p.z.p. dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów ozn. symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo1/2, położonych wzdłuż ul.Rudackiej” - dotyczącej części działki nr geodez. 18/3, położonej przy ul.Rudackiej 39. 934/05, 29.12.2005 Nr 28 poz. 453 z dnia 07.03.2006
80. 129 P6 - zmiana m.p.z.p. Os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej 1015/06, 27.04.2006 Nr 74 poz. 1256 z dnia 14.06.2006
81. 130 S5 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska oraz części terenów przyległych 1069/06, 13.07.2006 Nr 124 poz. 1831 z dnia 21.09.2006
82. 132 S2 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do ul.Kaszubskiej oraz części terenów przyległych 1141/06, 28.09.2006 Nr 138 poz. 2070 z dnia 10.11.2006
83. 133 J4 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica 1159/06, 12.10.2006 Nr 149 poz. 2172 z dnia 30.11.2006
84. 135 J7 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego fragmenty ulic: Szosy Lubickiej, Olsztyńskiej oraz projektowanego przedłużenia ulicy Olimpijskiej do ul.M.Skłodowskiej-Curie 37/07, 11.01.2007 Nr 18 poz. 267 z dnia 16.02.2007
85. 136 P6 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej 49/07, 08.02.2007 Nr 32 poz. 455 z dnia 20.03.2007
86. 137 C6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory 51/07, 01.03.2007 Nr 41 poz. 621 z dnia 04.04.2007
87. 138 S7 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Balonowej, Bema, Szosie Chełmińskiej 72/07, 29.03.2007 Nr 75 poz. 1212 z dnia 26.06.2007
88. 139 C7 -m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul.Wodociągową a ul.Polną 102/07, 14.06.2007 Nr 103 poz. 1553 z dnia 24.08.2007
89. 140 C8 -m.p.z.p. dla odcinków ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy: ul.Polną a ul.Słowiczą oraz ul.Wiklinową a granicą administr. miasta 103/07, 14.06.2007 Nr 104 poz. 1576 z dnia 29.08.2007
90. 141 C9 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów, Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ 104/07, 14.06.2007 Nr 104 poz. 1577 z dnia 29.08.2007
91. 142 M3 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.M.Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, proj. trasą średnicową, osiedlem mieszk. Rubinkowo, ul.Olsztyńską i projektowanym przedłużeniem ul.Olimpijskiej 130/07, 02.08.2007 Nr 107 poz. 1606 z dnia 10.09.2007
92. 143 1.18/17 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy torem kolejowym, ul.Rypińską, linią lasu i ul.Włocławską 131/07, 02.08.2007 Nr 114 poz. 1712 z dnia 05.10.2007
93. 144 J10 - m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Lubicka (od ul.Winnej do ul.Przy Skarpie) i terenów przyległych oraz dla ulicy Działowskiego (od ul.Szosa Lubicka do trasy średnicowej) 132/07, 02.08.2007 Nr 115 poz. 1725 z dnia 10.10.2007
94. 145 4.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Żwirki i Wigury, ul.Grudziądzką, proj. trasą średnicową i projektowanym przedłużeniem w kierunku południowym ul.Lotników (zmiana m.p.z.p. „Kozackie Góry”) 133/07, 02.08.2007 Nr 115 poz. 1726 z dnia 10.10.2007
95. 146 13.20 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul.: Paderewskiego, Drzymały i Hallera 163/07, 27.09.2007 Nr 119 poz. 1726 z dnia 23.10.2007
96. 147 2.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Pod Dębową Górą 171/07, 25.10.2007 Nr 5 poz. 50 z dnia 15.01.2008
97. 148 P7 - m.p.z.p. dla terenu „Łódzka - Przy Torze” 204/07, 22.11.2007 Nr 29 poz. 392 z dnia 22.02.2008
98. 149 J6 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Szosa Lubicka i ul.Przy Skarpie 205/07, 22.11.2007 Nr 35 poz. 481 z dnia 03.03.2008
99. 150 10.20 - zmiana m.p.z.p. Osiedla Podgórz, dla terenów położonych przy ul.Okólnej i Armii Ludowej 206/07, 22.11.2007 Nr 24 poz. 330 z dnia 15.02.2008
100. 151 24.01/05 - m.p.z.p. obszaru położonego w rejonie ulic Broniewskiego i Szosa Okrężna 228/07, 13.12.2007 Nr 34 poz. 472 z dnia 29.02.2008
101. 153 Z1 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Okrężna do ul.Szosa Bydgoska oraz terenów przyległych 238/07, 28.12.2007 Nr 37 poz. 538 z dnia 06.03.2008
102. 154 11.19 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Łódzką, ul.Zimową oraz ul.Strzałową i ul.Dwernickiego wraz z terenami przyległymi 294/08, 03.04.2008 Nr 82 poz. 1356 z dnia 04.06.2008
103. 156 22.19 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Łódzkiej, ul.Strzałowej i ul.Gen. Komorowskiego-Bora (zmiana m.p.z.p. osiedla Łódzka-Strzałowa) 357/08, 26.06.2008 Nr 112 poz. 1823 z dnia 25.08.2008
104. 159 14.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.: Polnej, Batorego, Mazowieckiej i Iwanowa 363/08, 24.07.2008 Nr 118 poz. 1904 z dnia 10.09.2008
105. 161 P3 - m.p.z.p. osiedla „Rudak A”, dla terenu położonego pomiędzy ul.: Rudacką, Skrzetuskiego, Otłoczyńską i linią kolejową 405/08, 02.10.2008 Nr 141 poz. 2203 z dnia 7.11.2008
106. 162 5.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - A” 406/08, 02.10.2008 Nr 147 poz. 2245z dnia 17.11.2008
107. 163 6.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B” 407/08, 02.10.2008 Nr 147 poz. 2246 z dnia 17.11.2008
108. 164 15.01- m.p.z.p. dla terenów położonych wzdłuż ul. Szosa Bydgoska i przy zachodniej granicy miasta 410/08, 30.10.2008 Nr 153 poz. 2354 z dnia 27.11.2008
109. 165 29.07 - zmiana m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony połudn. 464/08, 30.12.2008 Nr 19 poz. 392 z dnia 04.03.2009
110. 166 30.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa 487/09, 12.02.2009 Nr 30 poz. 617 z dnia 31.03.2009
111. 167 28.06 - zmiana m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP1 532/09, 30.04.2009 Nr 63 poz. 1254 z dnia 24.06.2009
112. 168 16.01 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Szosa Bydgoska 13-19 531/09, 30.04.2009 Nr 66 poz. 1283 z dnia 29.06.2009
113. 169 32.18 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ul.Rudackiej, ul.Glinieckiej, ul.Rypińskiej oraz ul.Otłoczyńskiej 591/09, 09.07.2009 Nr 87 poz. 1529 z dnia 28.08.2009
114. 170 23.08. - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica 592/09, 09.07.2009 Nr 88 poz. 1535 z dnia 07.09.2009
115. 171 27.16 - m.p.z.p. Os. „Kaszczorek” dla terenów położonych u zbiegu ulic: Turystycznej, Gościnnej, Na Przełaj i Zakole 627/09, 27.08.2009 Nr 102 poz. 1700 z dnia 19.10.2009
116. 172 3.20 - m.p.z.p. dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki” 658/09, 08.10.2009 Nr 139 poz. 2587 z dnia 23.12.2009
117. 173 26.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego 710/09, 10.12.2009 Nr 16 poz. 201 z dnia 27.01.2010
118. 174 8.17 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej 725/09, 30.12.2009 Nr 52 poz. 544 z dnia 11.03.2010
119. 175 M6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin 732/10, 21.01.2010 Nr 67 poz. 747z dnia 02.04.2010
120. 176 M5 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń – Sierpc 733/10, 21.01.2010 Nr 71 poz. 785z dnia 13.04.2010
121. 177 18.02 - m.p.z.p. „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul.Przysieckiej i wzdłuż ul.Barbarka 749/10, 25.02.2010 Nr 82 poz. 969 z dnia 05.05.2010
122. 178 7.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” 748/10, 25.02.2010 Nr 84 poz. 1000 z dnia 10.05.2010
123. 179 41.05- m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicami Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską 762/10, 18.03.2010 Nr 89 poz. 1069 z dnia 14.05.2010
124. 180 46.04- m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 64 826/10, 08.07.2010 Nr 132 poz. 1684 z dnia 19.08.2010
125. 181 35.04/02- m.p.z.p. dla ul.Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych 827/10, 08.07.2010 Nr 145 poz. 1812 z dnia 13.09.2010
126. 182 36.10/11- m.p.z.p. „Równinna-Morwowa” dla obszaru położonego pomiędzy ul.Płaską, ul.Równinną i ul.Morwową wraz z terenami przyległymi 825/10, 08.07.2010 Nr 158 poz. 1980 z dnia 20.10.2010
127. 184 38.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska 875/10, 30.09.2010 Nr 177 poz. 2290 z dnia 24.11.2010
128. 185 39.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska Łukasiewicza i Broniewskiego 856/10, 02.09.2010 Nr 178 poz. 2308 z dnia 26.11.2010
129. 186 44.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna 901/10, 21.10.2010 Nr 210 poz. 2927 z dnia 24.12.2010
130. 187 45.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna 902/10, 21.10.2010 Nr 3 poz. 26 z dnia 12.01.2011
131. 188 S3 - m.p.z.p. dla drogi głównej „trasy średnicowej” na odcinku: ul.Św.Józefa - ul.Szosa Okrężna 47/11, 24.02.2011 Nr 131 poz. 1120 z dnia 08.06.2011
132. 189 34.02- m.p.z.p. dla terenu lotniska w Toruniu wraz z częścią terenów przyległych 48/11, 24.02.2011 Nr 158 poz. 1326 z dnia 15.07.2011
133. 190 51.08 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej 112/11, 02.06.2011 Nr 165 poz. 1392 z dnia 26.07.2011
134. 191 43.13- m.p.z.p. dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linia kolejową relacji Toruń-Sierpc 109/11, 12.05.2011 Nr 173 poz. 1469z dnia 02.08.2011
135. 192 31.05 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 110/11, 12.05.2011 Nr 173 poz. 1470 z dnia 02.08.2011
136. 193 9.05 - m.p.z.p. dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową ( 131/11, 30.06.2011 Nr 215 poz. 1983 z dnia 22.09.2011
137. 194 33.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Kozacką, ul.Grudziądzką, ul.Żwirki i Wigury a ul.Lotników oraz części terenu przyległego do ul.Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul.Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową 132/11, 30.06.2011 Nr 227 poz. 2096 z dnia 11.10.2011
138. 195 37.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” 175/11, 29.09.2011 Nr 228 poz. 2098 z dnia 12.10.2011
139. 196 42.03- m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne- Polana” 208/11 24.11.2011 Nr 301 poz. 3294 z dnia 21.12.2011
140. 197 49.17- m.p.z.p. dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej 285/12 29.03.2012 Poz. 976 z dnia 20.04.2012
141. 198 60.20 - m.p.z.p. dla terenów połoŜonych przy ul.Poznańskiej i ul.Kluczyki, ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz przy ul.Drzymały 361/12 19.07.2012 Poz. 1607 z dnia 27.07.2012
142. 199 58.14 - zmiana m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B” dla terenu oznaczonego symbolem 6.14-U3, połoŜonego przy ul.Przelot 362/12 19.07.2012 Poz. 1608 z dnia 27.07.2012
143. 200 61.07 - m.p.z.p. dla terenu połoŜonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska 363/12 19.07.2012 Poz. 1609 z dnia 27.07.2012
144. 201 S1 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka 424/12 22.11.2012 Poz. 3017 z dnia 30.11.2012
145. 202 70.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Poznańskiej, pomiędzy ul.Parkową a ul.Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul.Młyńską 449/12 13.12.2012 Poz. 3793 z dnia 27.12.2012
146. 203 57.20 - m.p.z.p. dla odcinka ul.Poznańskiej oraz terenu połoŜonego pomiędzy ul.Szubińską i ul.Gniewkowską 450/12 13.12.2012 Poz. 3795 z dnia 27.12.2012
147. 204 59.11 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bukowej 451/12 13.12.2012 Poz. 3791 z dnia 27.12.2012
148. 205 56.04 - m.p.z.p. dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK 471/12 28.12.2012 Poz. 276 z dnia 10.01.2013
149. 206 74.06 - m.p.z.p. „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen.Sikorskiego i Uniwersyteckiej 491/13 21.02.2013 Poz. 925 z dnia 28.02.2013
150. 207 65.04 - mpzp. dla terenu położonego przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej 540/13 23.05.2013 Poz. 2063 z dnia 31.05.2013
151. 208 67.11 - mpzp. „Chrzanowskiego” dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana 568/13 25.07.2013 Poz. 2569 z dnia 31.07.2013
152. 210 73.19 - mpzp. „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego 646/13 21.11.2013 Poz. 3593 z dnia 27.11.2013
153. 211 77.19 - mpzp. „Łódzka-Lipnowska” dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej. Lipnowskiej i Włocławskiej 660/13 19.12.2013 Poz. 4216 z dnia 30.12.2013
154. 212 69.04 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej 719/14 20.03.2014 Poz. 910 z dnia 26.03.2014
155. 213 60.20 - mpzp dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu. 738/14 10.04.2014 Poz. 1355 17.04.2014
156. 214 79.07 - mpzp. obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa 788/14 26.06.2014 Poz. 2057 z dnia 4.07.2014w
157. 215 68.02 - mpzp. „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym 789/14 26.06.2014 Poz. 2050 z dnia 4.07.2014w
158. 216 40.08 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego 821/14 24.07.2014 Poz. 2299 z dnia 31.07.2014
159. 217 47.08 - mpzp. dla terenów położonych przy ul. Winnej oraz w rejonie Fortu I 822/14 24.07.2014 Poz. 2300 z dnia 31.07.2014
160. 218 64.06 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św.Katarzyny 823/14 24.07.2014 Poz. 2301 z dnia 31.07.2014
161. 219 78.07 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy Chełmińskiej i Bema 857/14 25.09.2014 Poz. 2691 z dnia 03.10.2014
162. 220 82.05 - mpzp. „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 875/14 23.10.2014 Poz. 3025 z dnia 05.11.2014
163. 221 48.09 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej 876/14 Poz. 3026 z dnia 05.11.2014
164. 222 81.11 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ul.Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu terenów ciepłowni 19/14 30.12.2014 Poz. 34 z dnia 07.01.2015
165. 223 87.20 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Okólną i Gen.W.Andersa 50/15 26.03.2015 Poz. 1258 z dnia 10.04.2015
166. 224 75.07- mpzp. dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego 51/15 26.03.2015 Poz. 1074 z dnia 07.04.2015
167. 225 63.05- mpzp. „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza 62/15 16.04.2015 Poz. 1388 z dnia 23.04.2015
168. 226 66.07- mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa 63/15 16.04.2015 Poz. 1389 z dnia 23.04.2015
169. 227 97.07 - „Wąska-Boczna” dla obszaru położonego przy ul. Św. Józefa 86/15 18.06.2015 Poz. 1963 z dnia 26.06.2015
170. 228 93.11 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic M.Skłodowskie-Curie i Równinnej 105/15 9.07.2015 Poz. 2359 z dnia 17.07.2015
171. 229 90.03 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Watzenrodego, Grudziądzkiej i Polnej 128/15 27.08.2015 Poz. 2680 z dnia 9.09.2015
172. 230 53.19 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul. Stawki Południowe 143/15 24.09.2015 -
173. 231 94.01 - mpzp. dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” 160/15 29.10.2015 Poz. 3380 z dnia 6.11.2015
174. 232 86.19 - mpzp. „Stawki-Andersa”, dla terenów położonych w rejonie ulic: Gen. W. Andersa, M. Sinorackiej, M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i Szuwarów 161/15 29.10.2015 Poz. 3381 z dnia 6.11.2015
175. 233 71.20 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ul.gen.W.Andersa i trasy S-10 199/15 17.12.2015 Poz. 4734 z dnia 30.12.2015
176. 234 54.19 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie: Podgórskiej, Okólnej, Grzybowej, Dwernickiego i Starej Drogi 219/15 31.12.2015 Poz. 239 z dnia 13.01.2016
177. 235 91.01 - mpzp. dla terenów położonych pomiędzy ul.Grudziądzką, ul.Pod Dębową Górą i Trasą Średnicową 231/16 21.01.2016 Poz. 402 z dnia 29.01.2016
178. 236 83.16 - mpzp. osiedla Kaszczorek w Toruniu, dla terenów położonych w rejonie: ul.Szczęśliwej, ul.Kubusia Puchatka, ul.Balladyny oraz ul.Sindbada 232/16 21.01.2016 Poz. 403 z dnia 29.01.2016
179. 237 100.01 - mpzp. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza 260/16 7.04.2016 Poz. 1404 z dnia 15.04.2016
180. 238 82.05 - mpzp.”Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema 344/16 16.06.2016 Poz. 2101 z dnia 23.06.2016
181. 239 89.08 - mpzp. dla obszaru położonego przy ul.Sobieskiego i ul.Podchorążych 345/16 16.06.2016 Poz. 2102 z dnia 23.06.2016
182. 240 102.07 - mpzp. dla obszaru położonego przy ul.Legionów, Rondzie Czadcy i ul.Wielki Rów 410/16 6.10.2016 Poz. 3527 z dnia 14.10.2016
183. 241 96.20 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie wieży ciśnień i przy ul.Akacjowej 411/16 6.10.2016 Poz. 3528 z dnia 14.10.2016
184. 242 95.08 - mpzp. dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa lubicka, Targowa i Lubicka 412/16 6.10.2016 Poz. 3529 z dnia 14.10.2016
185. 243 98.07 - mpzp. dla terenu położonego przy ul.Wiązowej i ul.Podgórnej 413/16 6.10.2016 Poz. 3530 z dnia 14.10.2016
186. 244 99.18 - mpzp. dla terenów położonych przy ul.Aleksandrowskiej i ul.Włocławskiej 446/16 27.10.2016 Poz. 3830 z dnia 8.11.2016
187. 245 101.17 - mpzp. „Czerniewice - Przy Torze” 465/16 24.11.2016 Poz. 4312 z dnia 2.12.2016
188. 246 104.07 - mpzp. „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema 555/17 23.03.2017 Poz. 1396 z dnia 5.04.2017
189. 247 50.17 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej 574/17 27.04.2017 Poz. 2150 z dnia 5.05.2017
190. 249 55.01 - mpzp. dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej 654/17 12.10.2017 z dnia 18.10.2017
191. 250 112.07 - mpzp. dla obszaru położonego przy ul. Lelewela, Legionów i Wybickiego 655/17 12.10.2017 Poz. 3973 z dnia 18.10.2017
192. 251 85.01 - mpzp. dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków 724/17 23.11.2017 Poz. 4747 z dnia 4.12.2017
193. 252 109.13 - mpzp. osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul.Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul.Szczecińskiej i Koszalińskiej 725/17 23.11.2017 Poz. 4748 z dnia 4.12.2017
194. 253 100.01 - mpzp. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza 726/17 23.11.2017 Poz. 4749 z dnia 4.12.2017

Nowe zasady dotyczące cookies

Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.