MPU Toruń

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - uchwalone po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym do 30.09.2015r.

Poniższa mapa obejmuje obszar miasta Torunia w granicach administracyjnych.
Kolorem zielonym oznaczono tereny posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Kolorem niebieskim oznaczono tereny dla których trwa procedura planistyczna tj. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu - zakładka "plany w trakcie opracowania".


Jak odnaleźć plan obowiązujący.
1. Powiększ mapę.
2. Znajdź interesujący Cię teren i sprawdź jego numer na mapie – wytłuszczona, czarna cyfra arabska.
3. W tabeli poniżej znajduje się informacja dotycząca daty i numeru uchwały Rady Miasta Torunia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Treść planu wraz z załącznikami można pobrać, klikając na link w kolumnie „załącznik”.
5. Na pozostałych terenach, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustalane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego.
Lp. Nr. MPU Nazwa planu Nr. uchwały, data Ogłoszenie w Dz. Urz. Załącznik
1.01.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Pod Dębową Górą”254/95, 28.12.1995Nr 2 poz. 16z dnia 14.02.19960001_podd__bow__g__r___254-95.zip
2.2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgórz”696/98, 16.04.1998Nr 26 poz. 183z dnia 21.09.1998002_mpzp_podg__rz.zip
3.3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielawy”697/98, 16.04.1998Nr 27 poz. 184z dnia 22.09.1998plany003.zip
4.4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ugory”806/98, 17.06.1998Nr 24 poz. 163z dnia 25.08.1998004_mpzp_ugory.zip
5.8.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 54 ZC810/98, 17.06.1998Nr 24 poz. 167 z dnia 25.08.1998plany008.zip
6.9.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 41a PP118/99, 11.03.1999Nr 37 poz. 287 z dnia 14.06.1999plany009.zip
7.11.Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: O 11 KK (część zakreślona)136/99, 15.04.1999Nr 38 poz. 311z dnia 21.06.1999plany_011.zip
8.12.Zmiana m.p.z.p. „Pod Dębową Górą” obszar: 6 M (część zakreślona)137/99, 15.04.1999Nr 38 poz. 312 z dnia 21.06.1999plany012.zip
9.17.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 74a ZP151/99, 29.04.1999Nr 43 poz. 369 z dnia 09.07.1999plany017.zip
10.18.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 59 PP, C 61 U/UR237/99, 01.07.1999Nr 57 poz. 640 z dnia 15.09.1999plany018.zip
11.19.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD (przepompownia ścieków)169/99, 27.05.1999Nr 60 poz. 684 z dnia 24.09.1999plany019.zip
12.20.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 29a MW168/99, 27.05.1999Nr 62 poz. 693 z dnia 12.10.1999plany020.zip
13.21.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 30 U/UR236/99, 01.07.1999Nr 84 poz. 975 z dnia 01.12.1999plany021.zip
14.22.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 38 U/UR277/99, 29.07.1999Nr 84 poz. 976 z dnia 01.12.1999plany022.zip
15.25.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z O1 RL, Z 21 ZD (linia energetyczna)318/99, 04.11.1999Nr 98 poz. 1057 z dnia 28.12.1999plany025.zip
16.26.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Włocławska”308/99, 21.10.1999Nr 18 poz. 124 z dnia 11.04.2000plany026.zip
17.27.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 57 UO295/99, 30.09.1999Nr 23 poz. 128 z dnia 26.05.2000plany027.zip
18.28.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 28 MN410/2000, 30.03.2000Nr 26 poz. 239 z dnia 02.06.2000plany028.zip
19.30.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR472/2000, 08.06.2000Nr 51 poz. 430 z dnia 14.08.2000plany030.zip
20.31.Zmiana m.p.z.p. obszar: J 106 KZo, J 54a ZL, J 54b UK i J 54c ZL473/2000, 08.06.2000Nr 51 poz. 431 z dnia 14.08.2000plany031.zip
21.33.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 70 MW/U i J 70a MN548/2000, 14.09.2000Nr 81 poz. 626 z dnia 26.10.2000plany033.zip
22.34.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 51a ZL/UR493/2000, 27.07.2000Nr 89 poz. 730 z dnia 10.11.2000plany034.zip
23.37.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 12a MN545/2000, 14.09.2000Nr 90 poz. 741 z dnia 21.11.2000plany037.zip
24.39.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 33a MN599/2000, 19.10.2000Nr 9 poz. 76 z dnia 26.03.2001plany039.zip
25.41.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 03 PP600/2000, 19.10.2000Nr 12 poz. 115 z dnia 04.04.2001plany041.zip
26.43.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 66 UM641/2000, 30.11.2000Nr 12 poz. 117 z dnia 04.04.2001plany043.zip
27.44.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92a RPO658/2000, 14.12.2000Nr 20 poz. 301 z dnia 08.05.2001plany044.zip
28.45.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kozackie Góry”681/2001, 18.01.2001Nr 27 poz. 460 z dnia 25.05.2001plany045.zip
29.46.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak B – Jezioro Nagus”724/2001, 22.03.2001Nr 47 poz. 1015 z dnia 27.07.2001plany046.zip
30.47.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stawki”736/2001, 05.04.2001Nr 36 poz. 570 z dnia 22.06.2001plany047.zip
31.48.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR750/2001, 26.04.2001Nr 41 poz. 843 z dnia 11.07.2001plany048.zip
32.50.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 23 MN/UR752/2001, 26.04.2001Nr 44 poz. 920 z dnia 20.07.2001plany050.zip
33.52.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD754/2001, 26.04.2001Nr 77 poz. 1460 z dnia 30.10.2001plany052.zip
34.54.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 72a MN 761/2001, 24.05.2001Nr 57 poz. 1154 z dnia 31.08.2001plany054.zip
35.55.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 88a M762/2001, 24.05.2001Nr 55 poz. 1142 z dnia 24.08.2001plany055.zip
36.56.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 43 MN763/2001, 24.05.2001Nr 57 poz. 1155 z dnia 31.08.2001plany056.zip
37.57.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Winnica II”759/2001, 24.05.2001Nr 82 poz. 1615 z dnia 13.11.2001plany057.zip
38.58.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”834/2001, 13.09.2001Nr 9 poz. 189 z dnia 28.02.2002plany058.zip
39.59.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 65 UT, P 95 UR/MN, P 101 RZ, P 104 RL - przepompownia I856/2001, 13.09.2001Nr 11 poz. 215 z dnia 06.03.2002plany059.zip
40.60.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 120 ON899/2001, 25.10.2001Nr 15 poz. 274 z dnia 15.03.2002plany060.zip
41.61.Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” teren: U-8900/2001, 25.10.2001Nr 15 poz. 275 z dnia 15.03.2002plany061.zip
42.62.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S-10 – południowa obwodnica919/2001, 08.11.2001Nr 10 poz. 205 z dnia 04.03.2002plany062.zip
43.67.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 31 PB (Polna-Równinna) 967/2002, 24.01.2002Nr 61 poz. 1225 z dnia 14.06.2002plany067.zip
44.68.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Strzałowa” 1036/2002, 21.02.2002Nr 58 poz. 1115 z dnia 13.06.2002plany068.zip
45.70.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 66 ZP, P 36 MN1057/2002, 11.04.2002Nr 68 poz. 1450 z dnia 21.06.2002plany070.zip
46.72.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 69 RP i J 67 RP1157/2002, 25.07.2002Nr 105 poz. 2177 z dnia 09.09.2002plany072.zip
47.73.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 24 ZP1158/2002, 25.07.2002Nr 105 poz. 2178 z dnia 09.09.2002plany073.zip
48.74.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 01 ZP (Koszary Racław.)1177/2002, 12.09.2002Nr 117 poz. 2403 z dnia 22.10.2002plany074.zip
49.76.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 63 PS (GPZ)1231/2002, 09.10.2002Nr 149 poz. 3303 z dnia 17.12.2002plany076.zip
50.78.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C70KGo, C 59a,bPP, C 61aU/UR31/02, 19.12.2002Nr 4 poz. 67 z dnia 29.01.2003plany078.zip
51.79.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak C – Ogrody”41/03, 23.01.2003Nr 20 poz. 397 z dnia 14.03.2003plany079.zip
52.82.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 25 PP („Zapolex”)132/03, 15.05.2003Nr 84 poz. 1235 z dnia 04.09.2003plany082.zip
53.83.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92cRPO i P 92bMN 171/03, 24.07.2003Nr 118 poz. 1676 z dnia 16.10.2003plany083.zip
54.85.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 58 RZ, P 58aNO 190/03, 11.09.2003Nr 134 poz. 1867 z dnia 07.11.2003plany085.zip
55.86.Zmiana m.p.z.p. „Włocławska-Turkusowa, ... i granica miasta” obszar: 20 MJ, 20bMJ, 20cUR/MJ 191/03, 11.09.2003Nr 134 poz. 1868 z dnia 07.11.2003plany086.zip
56.87.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”, obszar: dz. nr 235/8 (ul.Przyjaciół)213/03, 25.09.2003Nr 134 poz. 1869 z dnia 07.11.2003plany087.zip
57.88.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 21 ON, S 21a,b OUK, S 21cMN (ul.Gregorkiewicza)214/03, 25.09.2003Nr 13 poz. 141 z dnia 13.02.2004plany088.zip
58.90.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 09b PP/U (ul.Sz. Bydgoska 52-62)216/03, 25.09.2003Nr 9 poz. 88 z dnia 06.02.2004plany090.zip
59.91.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ul.Włocławska - cmentarz217/03, 25.09.2003Nr 13 poz. 142 z dnia 13.02.2004plany091.zip
60.93.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 38 KU, P 39 ZP (ul.Poznańska)238/03, 30.10.2003Nr 25 poz. 300 z dnia 01.03.2004plany093.zip
61.94.Zmiana m.p.z.p. Os.„Ugory” teren: A1OUK, A4OUP, C1NO, .... 239/03, 30.10.2003Nr 8 poz. 84 z dnia 05.02.2004plany094.zip
62.95.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla „Ugory”, teren: A11OUK 240/03, 30.10.2003Nr 8 poz. 85 z dnia 05.02.2004plany095.zip
63.97.Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: J 87a M/U (ul.Lubicka 50-52)242/03, 30.10.2003Nr 21 poz. 236z dnia 23.02.2004097-1_j87a_uchwa__a_242-03.pdf
64.98.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 24aU, Z 25 U, Z 26bU, Z 26bU, Z 27U (Port Drzewny)243/03, 30.10.2003Nr 11 poz. 119z dnia 12.02.2004098-1_z27c_uchwa__a_243-03.pdf
65.99.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 05PP/U, Z 06 U, Z 07U/R, Z 09aU, Z 35aKL/U („Polchem“–„Merinotex“-lotnisko)253/03, 20.11.2003Nr 80 poz. 1366 z dnia 16.07.2004plany099.zip
66.100.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 11bKK, O 11cKK i P65aU (Dworzec Gł.)276/03, 04.12.2003Nr 16 poz. 170 z dnia 17.02.2004plany100.zip
67.102.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Sz.Chełmińska 178a, Harcerska i linia kolejowa302/03, 18.12.2003Nr 29 poz. 401 z dnia 05.03.2004plany102.zip
68.103.Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ograniczony Małą Wisłą, proj. trasą nowomostową, terenami budown. mieszk. przy ul.Strzałowej i linią kolejową (położony przy ul.Podgórskiej)303/03, 18.12.2003Nr 29 poz. 402 z dnia 05.03.2004plany103.zip
69.106.m.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż torów kolejowych i ul.Nieszawskiej, między Pl.Armii Krajowej i granica miasta521/04, 17.06.2004Nr 89 poz. 1574 z dnia 06.08.2004plany106.zip
70.107.C1 - m.p.z.p. miasta Torunia, dla terenu położonego przy ul.Polnej 8530/04, 22.07.2004Nr 90 poz. 1589 z dnia 09.08.2004plany107.zip
71.108m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Legionów i Inżynierskiej531/04, 22.07.2004Nr 93 poz. 1642 z dnia 19.08.2004plany108.zip
72.109.m.p.z.p. „Nowe Centrum” w Toruniu dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i projektowanej trasy S 96 KG2/2532/04, 22.07.2004Nr 95 poz. 1667 z dnia 31.08.2004plany109.zip
73.110.C3 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej i Pod Dębową Górą. 594/04, 14.10.2004Nr 115 poz. 1963 z dnia 25.11.2004plany110.zip
74.113.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Batorego do ul.Grudziądzkiej oraz części terenów przyległych.646/04, 09.12.2004Nr 6 poz. 93 z dnia 04.02.2005plany113.zip
75.114.m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Okólnej683/05, 27.01.2005Nr 24 poz. 420 z dnia 10.03.2005plany114.zip
76.115.P1 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz” dla terenu położonego przy ul.: Zdrójkowskiego, Swinarskiego i Burhardta.738/05, 14.04.2005Nr 62 poz. 1198 z dnia 20.05.2005plany115.zip
77.116.P2 - m.p.z.p. terenu dawnego miasteczka garnizonowego, położonego w rejonie ul.:Okólnej i Armii Ludowej739/05, 14.04.2005Nr 78 poz. 1428 z dnia 28.06.2005plany116.zip
78.117.P4 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Łódzka-Strzałowa”, dla terenu położonego przy ul.Artyleryjskiej i ul.Husarskiej808/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1661 z dnia 28.07.2005plany117.zip
79.118.J2 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Kaszczorek” dla terenu położonego przy ul.Na Przełaj809/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1662 z dnia 28.07.2005plany118.zip
80.119.J5 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego ulice Olimpijską i Trakt Leśny, na odcinku od ul.Szosa Lubicka do granicy administracyjnej miasta810/05, 30.06.2005Nr 114 poz. 1955 z dnia 20.10.2005plany119.zip
81.120.S4 - m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Wały Gen.Sikorskiego, Czerwona Droga, Al.Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficzn.811/05, 30.06.2005Nr 89 poz. 1663 z dnia 28.07.2005plany120.zip
82.123.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Wierzbowej do ul.M.Skłodowskiej-Curie oraz części terenów przyległych867/05, 06.10.2005Nr 121 poz. 2069 z dnia 15.11.2005plany123.zip
83.124.m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.M.Skłodowskiej-Curie do ul.Batorego oraz części terenów przyległych868/05, 06.10.2005Nr 121 poz. 2070 z dnia 15.11.2005plany124.zip
84.125.M2 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Pod Dębową Górą”, dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Pod Dębową Górą, Chrobrego i Polną899/05, 24.11.2005Nr 131 poz. 2201 z dnia 15.12.2005plany125.zip
85.126.M1 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Towarowej932/05, 29.12.2005Nr 30 poz. 470 z dnia 09.03.2006plany126.zip
86.127.C2 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską, Jaskółczą i Słowiczą933/05, 29.12.2005Nr 28 poz. 452 z dnia 07.03.2006plany127.zip
87.128.P5 - zmiana „m.p.z.p. dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów ozn. symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo1/2, położonych wzdłuż ul.Rudackiej” - dotyczącej części działki nr geodez. 18/3, położonej przy ul.Rudackiej 39.934/05, 29.12.2005Nr 28 poz. 453 z dnia 07.03.2006plany128.zip
88.129.P6 - zmiana m.p.z.p. Os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej1015/06, 27.04.2006Nr 74 poz. 1256 z dnia 14.06.2006plany129.zip
89.130.S5 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska oraz części terenów przyległych1069/06, 13.07.2006Nr 124 poz. 1831 z dnia 21.09.2006plany130.zip
90.132.S2 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do ul.Kaszubskiej oraz części terenów przyległych1141/06, 28.09.2006Nr 138 poz. 2070 z dnia 10.11.2006plany132.zip
91.133.J4 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica1159/06, 12.10.2006Nr 149 poz. 2172 z dnia 30.11.2006plany133.zip
92.135.J7 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego fragmenty ulic: Szosy Lubickiej, Olsztyńskiej oraz projektowanego przedłużenia ulicy Olimpijskiej do ul.M.Skłodowskiej-Curie37/07, 11.01.2007Nr 18 poz. 267 z dnia 16.02.2007plany135.zip
93.136.P6 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej49/07, 08.02.2007Nr 32 poz. 455 z dnia 20.03.2007plany136.zip
94.137.C6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory51/07, 01.03.2007Nr 41 poz. 621 z dnia 04.04.2007plany137.zip
95.138.S7 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Balonowej, Bema, Szosie Chełmińskiej72/07, 29.03.2007Nr 75 poz. 1212 z dnia 26.06.2007plany138.zip
96.139.C7 -m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul.Wodociągową a ul.Polną102/07, 14.06.2007Nr 103 poz. 1553 z dnia 24.08.2007plany139.zip
97.140.C8 -m.p.z.p. dla odcinków ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy: ul.Polną a ul.Słowiczą oraz ul.Wiklinową a granicą administr. miasta103/07, 14.06.2007Nr 104 poz. 1576 z dnia 29.08.2007plany140.zip
98.141.C9 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów, Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ104/07, 14.06.2007Nr 104 poz. 1577 z dnia 29.08.2007plany141.zip
99.142.M3 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.M.Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, proj. trasą średnicową, osiedlem mieszk. Rubinkowo, ul.Olsztyńską i projektowanym przedłużeniem ul.Olimpijskiej130/07, 02.08.2007Nr 107 poz. 1606 z dnia 10.09.2007plany142.zip
100.143.1.18/17 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy torem kolejowym, ul.Rypińską, linią lasu i ul.Włocławską131/07, 02.08.2007Nr 114 poz. 1712 z dnia 05.10.2007plany143.zip
101.144.J10 - m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Lubicka (od ul.Winnej do ul.Przy Skarpie) i terenów przyległych oraz dla ulicy Działowskiego (od ul.Szosa Lubicka do trasy średnicowej)132/07, 02.08.2007Nr 115 poz. 1725 z dnia 10.10.2007plany144.zip
102.145.4.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Żwirki i Wigury, ul.Grudziądzką, proj. trasą średnicową i projektowanym przedłużeniem w kierunku południowym ul.Lotników (zmiana m.p.z.p. „Kozackie Góry”)133/07, 02.08.2007Nr 115 poz. 1726 z dnia 10.10.2007plany145.zip
103.146.13.20 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul.: Paderewskiego, Drzymały i Hallera163/07, 27.09.2007Nr 119 poz. 1726 z dnia 23.10.2007plany146.zip
104.147.2.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Pod Dębową Górą171/07, 25.10.2007Nr 5 poz. 50 z dnia 15.01.2008plany147.zip
105.148.P7 - m.p.z.p. dla terenu „Łódzka - Przy Torze”204/07, 22.11.2007Nr 29 poz. 392 z dnia 22.02.2008plany148.zip
106.149.J6 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Szosa Lubicka i ul.Przy Skarpie205/07, 22.11.2007Nr 35 poz. 481 z dnia 03.03.2008plany149.zip
107.150.10.20 - zmiana m.p.z.p. Osiedla Podgórz, dla terenów położonych przy ul.Okólnej i Armii Ludowej206/07, 22.11.2007Nr 24 poz. 330 z dnia 15.02.2008plany150.zip
108.151.24.01/05 - m.p.z.p. obszaru położonego w rejonie ulic Broniewskiego i Szosa Okrężna228/07, 13.12.2007Nr 34 poz. 472 z dnia 29.02.2008plany151.zip
109.152.20.01 - m.p.z.p. dla obszaru przy ul.Szosa Bydgoska 94-106 i planowanej „Trasie Średnicowej”229/07, 13.12.2007Nr 48 poz. 720 z dnia 26.03.2008plany152.zip
110.153.Z1 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Okrężna do ul.Szosa Bydgoska oraz terenów przyległych238/07, 28.12.2007Nr 37 poz. 538 z dnia 06.03.2008plany153.zip
111.154.11.19 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul.Łódzką, ul.Zimową oraz ul.Strzałową i ul.Dwernickiego wraz z terenami przyległymi294/08, 03.04.2008Nr 82 poz. 1356 z dnia 04.06.2008plany154.zip
112.155.17.03 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Brzoskwiniowej oraz Szyszkowej i Pawiej (zmiana m.p.z.p. „Wrzosy Leśne - Polana”)312/08, 15.05.2008Nr 85 poz. 1393 z dnia 18.06.2008plany155.zip
113.156.22.19 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Łódzkiej, ul.Strzałowej i ul.Gen. Komorowskiego-Bora (zmiana m.p.z.p. osiedla Łódzka-Strzałowa)357/08, 26.06.2008Nr 112 poz. 1823 z dnia 25.08.2008plany156.zip
114.159.14.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.: Polnej, Batorego, Mazowieckiej i Iwanowa363/08, 24.07.2008Nr 118 poz. 1904 z dnia 10.09.2008plany159.zip
115.161.P3 - m.p.z.p. osiedla „Rudak A”, dla terenu położonego pomiędzy ul.: Rudacką, Skrzetuskiego, Otłoczyńską i linią kolejową405/08, 02.10.2008Nr 141 poz. 2203 z dnia 7.11.2008plany161.zip
116.162.5.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - A”406/08, 02.10.2008Nr 147 poz. 2245z dnia 17.11.2008162_5.14_gr__bocin-a.zip
117.163.6.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B”407/08, 02.10.2008Nr 147 poz. 2246 z dnia 17.11.2008plany163.zip
118.164.15.01- m.p.z.p. dla terenów położonych wzdłuż ul. Szosa Bydgoska i przy zachodniej granicy miasta410/08, 30.10.2008Nr 153 poz. 2354 z dnia 27.11.2008plany164.zip
119.165.29.07 - zmiana m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony połudn.464/08, 30.12.2008Nr 19 poz. 392 z dnia 04.03.2009plany165.zip
120.166.30.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa487/09, 12.02.2009Nr 30 poz. 617 z dnia 31.03.2009plany166.zip
121.167.28.06 - zmiana m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP1532/09, 30.04.2009Nr 63 poz. 1254 z dnia 24.06.2009plany167.zip
122.168.16.01 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Szosa Bydgoska 13-19 531/09, 30.04.2009Nr 66 poz. 1283 z dnia 29.06.2009plany168.zip
123.169.32.18 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ul.Rudackiej, ul.Glinieckiej, ul.Rypińskiej oraz ul.Otłoczyńskiej591/09, 09.07.2009Nr 87 poz. 1529 z dnia 28.08.2009plany169.zip
124.170.23.08. - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica592/09, 09.07.2009Nr 88 poz. 1535 z dnia 07.09.2009plany170.zip
125.171.27.16 - m.p.z.p. Os. „Kaszczorek” dla terenów położonych u zbiegu ulic: Turystycznej, Gościnnej, Na Przełaj i Zakole627/09, 27.08.2009Nr 102 poz. 1700 z dnia 19.10.2009plany171.zip
126.172.3.20 - m.p.z.p. dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki”658/09, 08.10.2009Nr 139 poz. 2587 z dnia 23.12.2009plany172.zip
127.173.26.09 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego710/09, 10.12.2009Nr 16 poz. 201 z dnia 27.01.2010plany173.zip
128.174.8.17 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej725/09, 30.12.2009Nr 52 poz. 544 z dnia 11.03.2010plany174.zip
129.175.M6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin732/10, 21.01.2010Nr 67 poz. 747z dnia 02.04.2010175_732-10_d_kuj_pom_067_2010.pdf
130.176.M5 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń – Sierpc733/10, 21.01.2010Nr 71 poz. 785z dnia 13.04.2010176_733-10_d_kuj_pom_071_2010.pdf
131.177.18.02 - m.p.z.p. „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul.Przysieckiej i wzdłuż ul.Barbarka749/10, 25.02.2010Nr 82 poz. 969 z dnia 05.05.2010plany177.zip
132.178.7.14 - m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - C”748/10, 25.02.2010Nr 84 poz. 1000 z dnia 10.05.2010plany178.zip
133.179.41.05- m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicami Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską762/10, 18.03.2010Nr 89 poz. 1069 z dnia 14.05.2010plany179.zip
134.180.46.04- m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 64826/10, 08.07.2010Nr 132 poz. 1684 z dnia 19.08.2010plany180.zip
135.181.35.04/02- m.p.z.p. dla ul.Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych827/10, 08.07.2010Nr 145 poz. 1812 z dnia 13.09.2010plany181.zip
136.182.36.10/11- m.p.z.p. „Równinna-Morwowa” dla obszaru położonego pomiędzy ul.Płaską, ul.Równinną i ul.Morwową wraz z terenami przyległymi825/10, 08.07.2010Nr 158 poz. 1980 z dnia 20.10.2010plany182.zip
137.184.38.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska875/10, 30.09.2010Nr 177 poz. 2290 z dnia 24.11.2010plany184.zip
138.185.39.1/5- m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska Łukasiewicza i Broniewskiego856/10, 02.09.2010Nr 178 poz. 2308 z dnia 26.11.2010plany185.zip
139.186.44.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna901/10, 21.10.2010Nr 210 poz. 2927 z dnia 24.12.2010plany186.zip
140.187.45.08- m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna902/10, 21.10.2010Nr 3 poz. 26 z dnia 12.01.2011plany187.zip
141.188.S3 - m.p.z.p. dla drogi głównej „trasy średnicowej” na odcinku: ul.Św.Józefa - ul.Szosa Okrężna47/11, 24.02.2011Nr 131 poz. 1120 z dnia 08.06.2011plany188.zip
142.189.34.02- m.p.z.p. dla terenu lotniska w Toruniu wraz z częścią terenów przyległych48/11, 24.02.2011Nr 158 poz. 1326 z dnia 15.07.2011plany189.zip
143.190.51.08 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej112/11, 02.06.2011Nr 165 poz. 1392 z dnia 26.07.2011plany190.zip
144.191.43.13- m.p.z.p. dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linia kolejową relacji Toruń-Sierpc109/11, 12.05.2011Nr 173 poz. 1469z dnia 02.08.2011191_109-11_d_kuj_pom_173_2011.pdf
145.192.31.05 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema110/11, 12.05.2011Nr 173 poz. 1470 z dnia 02.08.2011plany192.zip
146.193.9.05 - m.p.z.p. dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową (131/11, 30.06.2011Nr 215 poz. 1983 z dnia 22.09.2011plany193.zip
147.194.33.07 - m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ul.Kozacką, ul.Grudziądzką, ul.Żwirki i Wigury a ul.Lotników oraz części terenu przyległego do ul.Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul.Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową132/11, 30.06.2011Nr 227 poz. 2096 z dnia 11.10.2011plany194.zip
148.195.37.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” 175/11, 29.09.2011Nr 228 poz. 2098 z dnia 12.10.2011plany195.zip
149.19642.03- m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne- Polana”208/11 24.11.2011Nr 301 poz. 3294 z dnia 21.12.2011196.zip
150.19749.17- m.p.z.p. dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej285/12 29.03.2012Poz. 976 z dnia 20.04.2012197_49.17_zdrojowa-w__oc__awska_285-12.zip
151.19860.20 - m.p.z.p. dla terenów połoŜonych przy ul.Poznańskiej i ul.Kluczyki, ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz przy ul.Drzymały361/12 19.07.2012Poz. 1607 z dnia 27.07.2012198_361-12_d-kuj-pom_poz-1607.pdf
152.19958.14 - zmiana m.p.z.p. obszaru „Grębocin Nad Strugą - B” dla terenu oznaczonego symbolem 6.14-U3, połoŜonego przy ul.Przelot362/12 19.07.2012Poz. 1608 z dnia 27.07.2012199_362-12_d-kuj-pom_poz-1608.pdf
153.20061.07 - m.p.z.p. dla terenu połoŜonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska363/12 19.07.2012Poz. 1609 z dnia 27.07.2012200_363-12_d-kuj-pom_poz-1609.pdf
154.201S1 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka424/12 22.11.2012Poz. 3017 z dnia 30.11.2012201_d-kuj-pom_poz_3017-2012.pdf
155.20270.20 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Poznańskiej, pomiędzy ul.Parkową a ul.Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul.Młyńską449/12 13.12.2012Poz. 3793 z dnia 27.12.2012202_d-kuj-pom_poz_3793-2012.pdf
156.20357.20 - m.p.z.p. dla odcinka ul.Poznańskiej oraz terenu połoŜonego pomiędzy ul.Szubińską i ul.Gniewkowską450/12 13.12.2012Poz. 3795 z dnia 27.12.2012203_d-kuj-pom_poz_3795-2012.pdf
157.20459.11 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bukowej451/12 13.12.2012Poz. 3791 z dnia 27.12.2012204_d-kuj-pom_poz_3791-2012.pdf
158.20556.04 - m.p.z.p. dla terenów Miasteczka Uniwersyteckiego UMK471/12 28.12.2012Poz. 276 z dnia 10.01.2013205_d-kuj-pom_poz_276-2013.pdf
159.20674.06 - m.p.z.p. „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen.Sikorskiego i Uniwersyteckiej491/13 21.02.2013Poz. 925 z dnia 28.02.2013206_d-kuj-pom_poz_925-2013.pdf
160.20765.04 - mpzp. dla terenu położonego przy ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i trasie średnicowej540/13 23.05.2013Poz. 2063 z dnia 31.05.2013207_d-kuj-pom_poz_2063-2013.pdf
161.20867.11 - mpzp. „Chrzanowskiego” dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana568/13 25.07.2013Poz. 2569 z dnia 31.07.2013208_d-kuj-pom_poz_2569-2013.pdf
162.21073.19 - mpzp. „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego646/13 21.11.2013Poz. 3593 z dnia 27.11.2013210_d-kuj-pom_poz_3593-2013.pdf
163.21177.19 - mpzp. „Łódzka-Lipnowska” dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej. Lipnowskiej i Włocławskiej660/13 19.12.2013Poz. 4216 z dnia 30.12.2013211_d-kuj-pom_poz_4216-2013.pdf
164.21269.04 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej719/14 20.03.2014Poz. 910 z dnia 26.03.2014212_d-kuj-pom_2014_poz.910.pdf
165.21360.20 - dla terenów położonych przy ul.Poznańskiej i ul.Kluczyki, ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz przy ul.Drzymały738/14 10.04.2014Poz. 1355 z dnia 17.04.2014213_d-kuj-pom_2014_poz.1355.pdf
166.21479.07 - mpzp. obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa788/14 26.06.2014Poz. 2057 z dnia 4.07.2014w214_d-kuj-pom_2014_poz.2057.pdf
167.21568.02 - mpzp. „Pawia-Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy: granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz terenem kolejowym789/14 26.06.2014Poz. 2050 z dnia 4.07.2014w215_d-kuj-pom_2014_poz.2050.pdf
168.21640.08 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego 821/14 24.07.2014Poz. 2299 z dnia 31.07.2014216_d-kuj-pom_2014_poz.2299.pdf
169.21747.08 - mpzp. dla terenów położonych przy ul. Winnej oraz w rejonie Fortu I822/14 24.07.2014Poz. 2300 z dnia 31.07.2014217_d-kuj-pom_2014-poz.2300.pdf
170.21864.06 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św.Katarzyny823/14 24.07.2014Poz. 2301 z dnia 31.07.2014218_d-kuj-pom_2014_poz.2301.pdf
171.21978.07 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy Chełmińskiej i Bema857/14 25.09.2014Poz. 2691 z dnia 03.10.2014219_d-kuj-pom_2014_poz.2691.pdf
172.22082.05 - mpzp. „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema875/14 23.10.2014Poz. 3025 z dnia 05.11.2014220_d-kuj-pom_2014-poz_3025_.pdf
173.22148.09 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i Trasy Średnicowej876/14Poz. 3026 z dnia 05.11.2014221_d-kuj-pom_2014-poz_3026.pdf
174.22281.11 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ul.Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu terenów ciepłowni19/14 30.12.2014Poz. 34 z dnia 07.01.2015222_d-kuj-pom_2015_poz.34.pdf
175.22387.20 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Okólną i Gen.W.Andersa50/15 26.03.2015Poz. 1258 z dnia 10.04.2015223_d-kuj-pom_2015_poz.1258_50-2015.pdf
176.22475.07- mpzp. dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego51/15 26.03.2015Poz. 1074 z dnia 07.04.2015224_d-kuj-pom_2015_poz.1074_51-2015.pdf
177.22563.05- mpzp. „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza 62/15 16.04.2015Poz. 1388 z dnia 23.04.2015225_d-kuj-pom_2015_poz.1388_62-2015.pdf
178.22666.07- mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa63/15 16.04.2015Poz. 1389 z dnia 23.04.2015226_d-kuj-pom_2015_poz.1389_63-2015.pdf
179.22797.07 - „Wąska-Boczna” dla obszaru położonego przy ul. Św. Józefa86/15 18.06.2015Poz. 1963 z dnia 26.06.2015227_d-kuj-pom_2015_poz.1963_86-15.pdf
180.22893.11 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic M.Skłodowskie-Curie i Równinnej105/15 9.07.2015Poz. 2359 z dnia 17.07.2015228_d-kuj-pom_2015_poz.2359_105-2015.pdf
181.22990.03 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: Watzenrodego, Grudziądzkiej i Polnej128/15 27.08.2015Poz. 2680 z dnia 9.09.2015229_d-kuj.pom_2015_poz.2680_128-2015.pdf
182.23053.19 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul. Stawki Południowe143/15 24.09.2015-230_d-kuj-pom_2015_poz.2931_143-15.pdf
183.16021.07 - mpzp. „Nowe Centrum”, obejmujący tereny położone pomiędzy ulicami: Czerwoną Drogą, Szosą Chełmińską i projektowaną trasą „Staromostową”364/08 24.07.2008Nr 121 poz. 1943 z dnia 16.09.2008160_21.07_nowecentrum.zip

Nowe zasady dotyczące cookies

Zamknij
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce cookies

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.